Multidisciplinair team komt met een langetermijnvisie voor covid

 

 

‘Van bestrijden van een pandemie naar leven met een endemie’, zo heet het document dat experts het afgelopen weekend presenteerden. Het advies? Een langetermijnvisie en structurele aanpassingen zodat onze samenleving beter is voorbereid op de grillen van de coronapandemie.

‘We kunnen nu concluderen dat covid niet meer helemaal weggaat’, aldus Arts Maatschappij & Gezondheid Anja Schreijer: ‘Structurele aanpassingen met meer vertrouwen in en verantwoordelijkheid bij de burger zijn daarom nodig om onze maatschappij robuuster te maken.’ Het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC) faciliteerde daarom vorige week een discussiebijeenkomst met als doel een langetermijnvisie op te stellen. Hierbij waren experts uit zowel de (bio)medische– en sociale wetenschappen aanwezig, waaronder PDPCtrekkers Marion Koopmans, Anja Schreijer en Bas Kolen, als ook maatschappelijke partners.  

Van pandemie naar endemie

Open PDF

Schreijer: ‘De afgelopen maanden bevonden we ons in een continue strijd met covid, waardoor er steeds abrupt gereageerd moest worden op de nieuwe ontwikkelingen van het virus. Dat vraagt erg veel van de samenleving. Winkels die opeens dicht moeten en artiesten die shows moeten afzeggen.’

Koopmans: ‘Vanuit virologisch perspectief moeten we er rekening mee houden dat het nog geruime tijd duurt voordat covid onderdeel is geworden van de ‘normale’ wintervirussen, en dat we in de tussentijd nog een aantal kleinere of grotere golven zullen zien. Met structurele aanpassingen waar de hele maatschappij aan meewerkt kun je zorgen dat het virus zich al minder verspreidt voordat de nood het hoogst is. Hierdoor voorkomen we de noodzaak voor steeds extra ingrijpende maatregelen.’

Transitieteam

Makkelijker gezegd dan gedaan, geven de experts toe. Ze stellen voor om een transitieteam op te richten dat contstructieve voorstellen maakt voor de benodigde structurele aanpassingen. In het multidisciplinaire team zouden dan vertegenwoordigers vanuit o.a. de zorg, gedragswetenschappen, ethiek, economie en communicatiewetenschappen samenkomen.

Scenario’s

‘We achten de kans groot dat covid zich uiteindelijk als een verkoudheidsvirus gaat gedragen’, zegt Schreijer. ‘Maar covid heeft ons wel vaker verrast en daarom hebben we 4 werkbare scenario’s vastgesteld. Structurele veranderingen moeten ervoor zorgen dat we wegblijven uit scenario ‘continue strijd’, waarbij zonder maatregelen de zorg overbelast raakt. Het – nog op te richten – transitieteam zal gaan zoeken naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen, die voldoende maatschappelijk draagvlak hebben.’

 

De vier verschillende scenario’s uit het document. De kans op een verkoudheidsscenario neemt met de tijd toe. Terwijl de kans op een ‘worst case’ scenario erg klein is. Met structurele aanpassingen neemt de kans op het continue strijd’ scenario af.