Ambitie: Betrokkenheid en participatie van jongeren

Het vergroten van de betrokkenheid en participatie van ongehoorde jongeren in de samenleving. Hoewel er steeds meer initiatieven worden ontwikkeld om de maatschappelijke en politieke participatie van jongeren vorm te geven, wordt ook steeds duidelijker dat grote groepen jongeren hierbij niet worden bereikt. Wij streven ernaar om de stem van -alle- jongeren laten horen, om zo ongelijkheid terug te dringen en beleid te optimaliseren. Daartoe onderzoeken we wat het beste werkt – en waarom – om ondervertegenwoordigde jongeren (bijvoorbeeld jongeren uit buurten met een lagere sociaal-economische status) actief te betrekken jongerenparticipatie projecten. We werken transdisciplinair en zijn gericht op het daadwerkelijk veranderen van de participatie van ongehoorde jongeren.
Via co-creatie met zowel jongeren als maatschappelijk partners, ontwikkelen we nieuwe participatie-instrumenten, waarin participatie voor jongeren laagdrempelig en aantrekkelijk is. Deze instrumenten kunnen direct worden vertaald in interventies om de kansen van jongeren te optimaliseren en de deelname aan de samenleving te verbeteren.

Ambitieproject in een notendop

Bekijk poster

Ambitie kern team

Het kernteam van het ambitieproject betrokkenheid en participatie van jongeren bestaat uit de volgende teamleden:
Eveline Crone (EUR), Lysanne te Brinke (EUR), Milène Gonçalves (TUD), Jeroen van der Waal (EUR), Arwin van Buuren (EUR), Ester Rozendaal (EUR), Yentl Liewma (Gemeente Rotterdam), Carolina Figuera (TUD) en Bianca Boenders (You!ng)
Voor meer informatie, neem contact op met: