Werkconferentie Veerkrachtig gezondheidssysteem

Zowel internationaal als nationaal staat het thema ‘veerkracht’ van zorgsystemen hoog op de agenda. Tijdens de coronapandemie werd door Nederlandse beleidsmakers, zorgbestuurders, onderzoekers en gezondheidsprofessionals op verschillende manieren gepleit voor veerkracht van en in de zorg. Maar wat houdt dat eigenlijk in, een ‘veerkrachtig gezondheidssysteem’?

‘Is veerkracht oneindig of begrensd; hoeveel extra inspanning gaan we nog doen voor de laatste 10%?’

Tijdens de werkconferentie ‘Een Veerkrachtig Gezondheidssysteem’ stond de concept kennisagenda die Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) op verzoek van het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC) hierover opstelde centraal.

‘Versterkt investeren in veerkracht de asymmetrie in de samenleving niet?’

Werkconferentie Veerkrachtig gezondheidssysteem

Onder de bezielende leiding van Pauline Meurs, emeritus-hoogleraar bestuur van de zorg, gingen we op 27 juni jl. met actoren uit de brede Nederlandse zorg (denk hierbij zowel aan cure, care, public health als de eerste lijn) en wetenschap in gesprek over dit thema. Anja Schreijer (medisch directeur PDPC) en Roland Bal (hoogleraar beleid en bestuur van de gezondheidszorg ESHPM) hielden een heldere inleiding waarna de deelnemers in groepen deelnamen aan tafelgesprekken over vier verschillende thema’s van de kennisagenda: mensen voor de gezondheid(szorg), samenwerkingsnetwerken, kennisinfrastructuren en maatschappelijke veerkracht.

‘Een institutionele vraag is: Wanneer breekt nood wet? We moeten wel zorgen dat het veilig blijft.’

In geanimeerde gesprekken bespraken de deelnemers hun vragen met betrekking tot veerkracht van zorgsystemen met elkaar en de begeleiders vanuit ESHPM en het PDPC. Dit leverde veel waardevolle input op. De input van deze ochtend is van groot belang voor het verder uitwerken en prioriteren van de kennisagenda naar veerkracht van gezondheidssystemen. De definitieve kennisagenda, aangevuld met de kennis van deze werkconferentie, zal na de zomer onder andere verschijnen op de PDPC-website.

Datum: 3 juli 2023