Vergroting kansen voor de jeugd inzet intensieve samenwerking wetenschap en praktijk

Het nieuwe Healthy Start programma

De beste start voor de nieuwe generaties, dat is de missie van het nieuwe initiatief ‘Healthy Start’. In deze samenwerking tussen wetenschap en praktijk draait het om kansen te vergroten, voor de jeugd van -1 tot 21, ongeacht achtergrond en startpositie. Healthy Start is een unieke samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Erasmus MC, en de TU Delft met partners uit de praktijk en de Rotterdamse regio als proeftuin. In deze gezamenlijke aanpak met medische, technische en sociale wetenschappers, maatschappelijke partners en de jongeren zelf, wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen en maatregelen die direct invloed hebben op het kind, de stad en de samenleving. Healthy Start is ontstaan uit de convergentiesamenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft. Op 9 november vond de feestelijke start plaats, met in de geest van het initiatief, een inspirerende samenkomst tussen wetenschap en praktijk.

Inspiratie van jonge wetenschappers.

Vooral veel jonge wetenschappers hebben tijdens de conferentie op 9 november inspirerende ideeën naar voren gebracht hoe de nieuwe generatie Rotterdammers de beste start te geven. Initiatiefnemer Eveline Crone (EUR): “De basis van Healthy Start is dat wetenschappers samen werken met kinder- en jongerenwerkers en jongeren zelf. De beste ideeën komen vaak van de jonge onderzoekers, die staan met hun voeten in de modder. Ideeën zoals een Gouden Hub waar lopende projecten samenkomen, een toegewijd team dat actief een brug slaat tussen wetenschap en praktijk en een prijs voor jongeren die met een nieuw idee komen (citizen science) gaan we daarom de komende tijd gezamenlijk uitwerken. Het moet een echte Healthy Start beweging worden”

Initiatiefnemers Vincent Jaddoe, Maaike Kleinsmann en Eveline Crone

Ook vanuit de bestuurders van de betrokken wetenschappelijke instelling was er enthousiasme: “Healthy Start doet precies waar de convergentie voor bedoeld is: de beste wetenschappers aan het werk zetten met de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Zo veel mogelijk gelijke kansen voor kinderen en jongeren creëren is een van deze vraagstukken.” aldus collegevoorzitter EUR prof. Ed Brinksma. Hij en rector/voorzitter van de TU Delft, prof. Tim van der Hagen, namen tijdens de conferentie het uitgewerkte voorstel van Healthy Start in ontvangst.

De conferentie in een notendop

Prof. Loes Keijsers (EUR) vertelde over haar onderzoek gericht op opvoeden en opgroeien in 2021. Ze ging in op de vraag waarom het lastig is preventieve opvoedprogramma’s te ontwerpen. Veel onderzoeksmethoden hebben te weinig oog voor het individu. Hierdoor hebben is slechts op een beperkte groep een positief effect. “Zogenaamde Experience Sampling Methoden zijn hierbij behulpzaam, zoals de ‘Grow-it App’ die bijdraagt aan het verminderen van depressieve gevoelens bij jongeren. De hulp en samenwerking met de TU Delft is hierbij cruciaal”, geeft Keijsers aan.

Prof. Maaike Kleinsmann (TU Delft) sprak over het STAMINA project, een project dat een oplossing zoekt voor overbezorgde ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dit was voor haar de reden mee te doen aan Healthy Start. Door middel van samenwerking met onderzoekers uit verschillende disciplines, bedrijven en gezinnen werkt ze aan ‘een wicked problem’. “Door steeds een draadje te pakken en eraan te trekken, kunnen we het probleem in fases oplossen”, stelt Kleinsmann.

Prof. Eric Steegers (Erasmus MC) vertelde over het belang van pre-conceptiegezondheid van aanstaande ouders. Om ervoor te zorgen dat elke Rotterdammer de eerste 1.000 dagen van zijn/haar leven een goede start heeft, is hij een samenwerking gestart met de gemeente dat uiteindelijk heeft geleid tot het landelijke programma ‘Kansrijke Start’. Steegers: “Ons onderzoek liet zien dat de kans op een vroeggeboorte of laag geboortegewicht in achterstandswijken groter was dan in andere wijken. Dat mag niet. We zagen dat het van groot belang was het medisch en sociaal domein met elkaar te verbinden. Als je zoiets als onderzoeker ziet, moet je activistisch zijn en bij de politiek een gevoel van urgentie creëren.”

Ernest van der Kwast, schrijver en ‘Rotterdamse Douwer’ bracht een verhaal uit de praktijk in en legde de link met de belangrijke initiatieven van de gemeente Rotterdam voor een betere toekomst voor jongeren. Van der Kwast werd via de stichting Rotterdamse Douwers gekoppeld aan Abdi. Deze stichting werd vijf jaar geleden opgericht en koppelt Rotterdammers aan risicojongeren die met grote problemen kampen, zoals schulden of verslavingen.

Healthy Start en de Convergentie

Healthy Start is een initiatief van prof. dr. Eveline Crone (EUR), prof. dr. Vincent Jaddoe (Erasmus MC) en prof. dr. Maaike Kleinsmann (TUD) en maakt onderdeel uit van de Convergentie. In de Convergentie bundelen de TU Delft, Erasmus MC en de EUR hun krachten, en kijken ze verder dan de grenzen van instellingen en disciplines, om tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen voor de urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

Kijk hieronder de video.