Verbond van Verzekeraars sluit memorandum met Resilient Delta Initiative

 

 

 

Het Resilient Delta Initiative (RDI) en het Verbond van Verzekeraars hebben een Memorandum of Understanding ondertekend. De overeenkomst focust zich op de vraag hoe en waar te bouwen en wonen in onze laaggelegen delta op een klimaatadaptieve manier.

“Klimaatadaptief bouwen én kennis over de juiste locaties om te bouwen zijn enorm belangrijk om schade door extreem weer te voorkomen en waar mogelijk te verminderen”, benadrukte Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, die zijn handtekening heeft gezet onder het memorandum. “Maar vooral om de schade door klimaatverandering verzekerbaar te houden.”

Weurding is ervan overtuigd dat het samenvoegen van wetenschappelijke kennis met de expertise van verzekeraars op het gebied van risico’s en schade de juiste stap voorwaarts is. “Klimaat-adaptieve oplossingen kunnen toekomstbestendig bouwen mogelijk maken, en waar mogelijk versnellen.”

Grote maatschappelijke opgave

Volgens Arjan van Timmeren, wetenschappelijk directeur van Resilient Delta Initiative, sluit de samenwerking naadloos aan bij de gebiedsontwikkeling-puzzel waar Nederland voor staat. Van Timmeren is van mening dat de samenleving een collectieve aanpak nodig heeft om problemen op te lossen. Dit houdt in dat we moeten bouwen op de expertise van zowel diverse academische disciplines, als op die van publieke en private partijen.

“Met dit partnerschap willen we verzekeraars, de bredere financiële sector en andere belangrijke belanghebbenden aan tafel brengen om nieuwe inzichten te ontsluiten. Ons doel is om robuuste kennis te stimuleren die tegemoetkomt aan gedeelde, maatschappelijke vraagstukken.”

Het memorandum komt voort uit een gezamenlijke workshop met meer dan 25 experts vanuit de sector. Zij hebben samen manieren bedacht om klimaatrisico’s aan te pakken voor de laaggelegen Nederlandse delta. Het leidde tot deze meer gestructureerde samenwerking op het gebied van klimaat-adaptief bouwen, ruimtelijke ontwikkeling, financiering en verzekerbaarheid als eerste onderzoeksthema’s.

Over het Resilient Delta Initiative 

Om oplossingen te creëren voor de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, bundelen de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam hun krachten binnen Convergence.

Het Resilient Delta Initiative, onderdeel van Convergence, pakt grote maatschappelijke vraagstukken in delta’s aan door middel van transdisciplinair onderzoek. Hierbij wordt kennis uit diverse vakgebieden vanuit alpha-, bèta- en gamma-wetenschappen samengebracht. Deze aanpak verbindt wetenschap met praktijk en koppelt lange termijn oplossingen aan korte termijn acties. Door nauwe samenwerking met zowel de publieke als de private sector, streeft het Resilient Delta Initiative naar de ontwikkeling van een toekomstbestendige delta.

Over het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars en vertegenwoordigt ruim 95 procent van alle verzekeraars in Nederland. Ook herverzekeraars, insurtechs, premiepensioeninstellingen en ondernemingen die zich bezighouden met banksparen zijn bij het Verbond aangesloten. Als belangenbehartiger speelt het Verbond in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering.

De brancheorganisatie houdt zich bezig met de vraag hoe verzekeraars samen met de maatschappij zo goed mogelijk kunnen inspelen op het veranderende klimaat. Zowel aan de mitigerende als adaptieve kant. Bij veel van deze vraagstukken kan wetenschappelijk onderzoek helpen, zo ook bij de behoefte van verzekeraars om kennis te delen over ruimtelijke ordening.