Verbetering van de leefbaarheid en het beheer van de urban space in Rotterdam

Gemeente Rotterdam en convergence partners Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft werken samen aan het verbeteren van de leefbaarheid en het beheer van de stedelijke ruimte in Rotterdam.

De Gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TUD) hebben een nieuwe samenwerking opgestart met als focus leefbaarheid en slim asset management. Het project, genaamd “Urban Intelligence for Liveability and Asset Management”, heeft als doel de leefbaarheid van stedelijke buitenruimtes te verbeteren en beslaat een periode van 2,5 jaar. Het centrale idee is het benutten van AI en stedelijke data-analyse om nieuwe strategie├źn te ontwikkelen voor het verhogen van de leefbaarheid van de stad, met inachtneming van de kosten voor asset-onderhoud. De kern van de samenwerking ligt in de toewijding van de Gemeente Rotterdam om de kwaliteit van leven van haar burgers te verbeteren en de structurele uitdagingen in asset management aan te pakken, voortkomend uit onder andere klimaatverandering, veranderende demografie van de bevolking en stedelijke trends.

Tijdens de bijeenkomst kwamen vertegenwoordigers van elke instelling bijeen om een koers uit te zetten richting het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Tommie en Eline van de Gemeente Rotterdam benadrukten samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid en buitenruimte, waarbij zij pleitten voor afstemming tussen initiatieven zoals Stadslab en het beheer van de openbare ruimte. Eline deelde de nieuwste inzichten uit een rapport op basis van labonderzoeken in buurten. Tommie stelde voor om de onderhoudsplanning binnen de stad te optimaliseren, wat goed werd ontvangen. Francisco en Sander van het CityAI lab van TU Delft presenteerden onderzoek naar perceptie van stedelijke ruimte, waarbij zij een inkijkje gaven in hun onderzoek op het snijvlak van menselijk gedrag en AI. Rommert en Dennis van de Erasmus Universiteit bespraken hun onderzoek naar huisprijzen, buurtdynamiek en beleidsinterventies, wat de basis legde voor verdere verkenning.

Als volgende staat een mini-conferentie gepland, met als focus perceptie van de openbare ruimte, bij ’the Rotterdam’ op 26 juni.