Update over ons Frontrunner 4 Project: Sociale en stedelijke weerbaarheid met betrekking tot pandemieën & rampen

Op 5 februari 2024 organiseerden Kevin Pijpers, postdoctoraal onderzoeker, en Guusje Enneking, promovendi, beiden verbonden aan Frontrunner 4 en gericht op sociale en stedelijke veerkracht met betrekking tot pandemieën en rampen, een bijeenkomst met collega promovendi en hoofdonderzoekers. Het doel was om de eerste bevindingen en methodologische inzichten van hun respectievelijke onderzoeken uit te wisselen.

Sake de Vlas, die in maart 2024 de rol van hoofdonderzoeker op zich neemt, gaf een inleidend overzicht van zijn expertise in epidemiologie en modellering van infectieziekten. Hij illustreerde zijn expertise met voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten, waaronder op individuen gebaseerde modellering met betrekking tot COVID-19.

Daarna gaven Kevin en Guusje een duopresentatie over sociale infrastructuren, waarbij ze ingingen op de materiële, politieke en menselijke dimensies. Guusje ging in op de theoretische aspecten en presenteerde voorlopige bevindingen van een systematisch literatuuronderzoek. Kevin deelde empirische inzichten uit etnografisch onderzoek in drie gemeenschapsruimtes: het buurtrestaurant, de speeltuin en de buurttuin in Rotterdam Zuid.

De middag werd vervolgd met presentaties van andere promovendi, Lotte Schrijver en PingPing Song. Lotte deelde wat stof tot nadenken over haar onderzoek naar misinformatie, waarbij ze vragen stelde over (hoe) kunnen we onderscheid maken tussen valse (misleidende) en accurate informatie en wat betekent dit voor de ruimte die we laten voor kritisch debat? Is misinformatie ook een politiek polariserend label? Dragen we bij aan stigmatisering door dit label te gebruiken?

PingPing, wiens onderzoek zich richt op de verspreiding van COVID-19 via sociale netwerken: lessen voor toekomstige pandemieën, schetste enkele methodologische uitdagingen in haar onderzoek, zoals het verzamelen en gebruiken van gegevens.

Tijdens het laatste deel van de middag, gemodereerd door Pearl Dykstra, ontspon zich een discussie over de onderlinge verbondenheid van de verschillende onderzoeksprojecten. Hoewel er nog geen definitieve gemeenschappelijke basis was vastgesteld, kwamen thema’s naar voren als de betrokkenheid van belanghebbenden, maatschappelijke veerkracht en het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor een debat. Het is de bedoeling dat de dialoog tijdens volgende bijeenkomsten wordt voortgezet.