Transdisciplinair onderzoek: Breaking Barriers and Building Delta Resilience Together

Van pandemieën tot een stijgende zeespiegel en ongelijkheid in rijkdom. De uitdagingen van de wereld worden steeds complexer en urgenter. Kunnen deze problemen alleen door experts worden aangepakt of is het tijd voor een radicaal nieuwe aanpak? Eind maart kwam de Inter- en Transdisciplinariteit (ITD) gemeenschap bijeen op de “The Missing Link – A Methodological Intervention” conferentie om de cruciale rol te verkennen van het integreren van diverse kennis en perspectieven om wereldwijd veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen. “We bereiken een kantelpunt waar de gemeenschap als geheel er klaar voor is.” 

Nikki Brand, de wetenschappelijk coördinator voor het Resilient Delta Methodology programma, opent de dag met een duidelijke boodschap: we moeten meer doen om te innoveren en te experimenteren buiten de gebaande paden van onderzoek. Hoewel inter- en transdisciplinair onderzoek al sinds de jaren negentig op de agenda staat, zijn tastbare resultaten beperkt gebleven. Het tij staat echter op het punt te keren.

Een radicale toevoeging

Brand begon bijna twee jaar geleden met het thema Methodologie voor het Resilient Delta Initiative. Het doel was om een methodologische interventie te introduceren die gericht was op het testen van methoden voor de integratie van inzichten en benaderingen in een brede disciplinaire setting. In deze tijd is de eerste Gluon Onderzoeker geïntroduceerd in het kennisecosysteem, vormde de Methodologie-pilot met succes de basis voor het impulsprogramma “Integratie Expertise”, en zijn drie impulsstudies gestart.

De Gluon Researcher blijkt een revolutionaire, tastbare nieuwe toevoeging aan het kennisecosysteem. Het belangrijkste doel van dit nieuwe wetenschappelijke karakter is om een bindende factor te zijn; samenwerken met een groep academische en professionele experts die op zoek zijn naar blinde vlekken en oplossingen, om zo de afstand tussen de verschillende expertisegebieden te minimaliseren. Vanaf vandaag zijn er twee Gluon Researchers actief aan het werk in de academische gemeenschap om theorie om te zetten naar de praktijk. Brand: “De gluonen zijn waarschijnlijk de meest radicale innovatie die we op dit moment hebben als kennisproductiegemeenschap. We zijn hier serieus mee bezig. Mensen praten wel, maar doen het niet. Wij doen dat wel.”

De gluonen zijn waarschijnlijk de meest radicale innovatie die we op dit moment hebben als kennisproductiegemeenschap. We zijn hier serieus mee bezig. Mensen praten wel, maar doen het niet. Wij doen dat wel.

Nikki Brand

The Resilient Delta Initiative

Wetenschappelijk coördinator Methodologie

Alle niveaus van verandering

De overstap naar een inter- en transdisciplinaire manier van werken is niet eenvoudig. Het is niet simpelweg een kwestie van meer samenwerking, ITD vraagt eerder om een academische paradigmaverschuiving. Johnathan Subendran, de allereerste Gluon-onderzoeker, benadrukt de noodzaak van verandering. “De Gluon is niet alleen een rol, het is een beweging waar we gezamenlijk in moeten geloven. Het vereist niet alleen persoonlijke openheid, maar ook institutionele. Alle niveaus van verandering moeten aanwezig zijn.”

Dit gevoel werd gedeeld in het onderzoek van Els Leclercq, die het impulsprogramma ‘Citizen’s engagement in the Resilient Delta’ leidt. Enkele van de belangrijkste conclusies die zij presenteerde, stelden dat academische onderzoekers in hun huidige vorm nauwelijks een positieve maatschappelijke impact kunnen maken vanwege de systemen van financiering, erkenning en accreditatie. Er is een revisie nodig om onderzoek aan te passen aan lokale en internationale behoeften.

De volgende stap vooruit

Het panel, bestaande uit Michiel van den Hout (KIN), Maarten Nypels en Arjan van Timmeren (TUD), reflecteerde op de geschiedenis van inter- en transdisciplinair onderzoek. Vanuit het publiek kwam een vraag over hoe de academische wereld heeft geprobeerd om meer samenwerking tussen disciplines te creëren, meestal met beperkt succes. Van Timmeren antwoordde eerlijk: “We hebben misschien niet altijd stilgestaan bij onze eigen tekortkomingen, maar daar kunnen we nu verandering in brengen.”

Subendran benadrukt dat de kern van het Gluon-programma niet nieuw is, maar een directe uitkomst van decennialang onderzoek. “We vinden het wiel hier niet opnieuw uit. We bouwen voort op de schouders van een heleboel ideeën, op eeuwen van het combineren van kennis. Dit is een onderdeel van een grotere reis en ik ben blij dat ik de volgende stap voorwaarts kan zetten,” voegde hij eraan toe.

Leren hoe we de kloof kunnen overbruggen

Een van de hoogtepunten van de conferentie was de keynote speech van David Abbink, hoofddocent aan de TU Delft waar hij onderzoek doet naar mens-machine interactie. Hij leidt een lab dat fundamentele wetenschap koppelt aan maatschappelijke uitdagingen op gebieden als transport, energie en gezondheidszorg. Hij benadrukte het belang van het creëren van een gedeelde ambitie en het bevorderen van gemeenschappelijkheid door te leren en verschillende soorten verbindingen te verkennen. “Transdisciplinair onderzoek is nu belangrijker dan ooit, omdat we complexe uitdagingen moeten aanpakken waarvoor een breed scala aan expertise en perspectieven nodig is.” Hij eindigde zijn inspirerende toespraak met de woorden “transdisciplinair betekent leren hoe je de kloof kunt overbruggen”.

Voor Nikki Brand bleek de conferentie een manier om precies dat te doen. Deelnemers wisselden ideeën uit, verkenden nieuwe methodologieën en kwamen met elkaar in contact door elkaars ervaringen. Over het geheel genomen was de dag een bewijs van de kracht van samenwerking en het belang van het ontwikkelen van geïntegreerde kennis om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. “Het is nu tijd om ITD op een agressieve manier na te streven. In verschillende delen van de gemeenschap bereikt men tegelijkertijd dezelfde consensus: we moeten meer doen om te innoveren en te experimenteren buiten de traditionele academische paden om. We bereiken een kantelpunt waarop de gemeenschap als geheel gereed is.”

Neem deel aan het komende webinar

Op 17 mei wordt van 13:00-14:45 uur een vervolgwebinar gehouden om dieper in te gaan op het onderwerp integratie-expertise. Sprekers Sabine Hoffman en Christian Erik Pohl zijn de internationale experts op het gebied van inter- en transdisciplinair onderzoek. Ze zullen hun inzichten en ervaringen delen en zijn beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Dit webinar is perfect voor iedereen die zijn of haar kennis over integratie-expertise wil verdiepen en we moedigen alle leden van onze community aan om deel te nemen. Mis deze waardevolle kans om te leren en te groeien niet. De registratie om uw plek op 17 mei veilig te stellen zal binnenkort openen.