De toegevoegde waarde en relevantie van onze transdisciplinaire aanpak

De toegevoegde waarde en relevantie van onze transdisciplinaire aanpak

Convergence werkt aan een kennisecosysteem waarin de alfa, bèta, gamma en medische wetenschappen en techniek op diepe en systematische wijze met elkaar verbonden zijn. Binnen deze context zetten onze wetenschappers en studenten zich gezamenlijk, en in co-creatie met externe stakeholders, in voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Deze dynamische uitwisseling draagt bij aan een robuust systeem waarin onze kennis, ervaring en expertise worden ingebracht, samengebracht, opgebouwd, uitgebreid, geborgd en verankerd in een passende relatie met maatschappelijke partners en een voortdurende dialoog met de samenleving.

“Met deze alliantie overschrijden we de grenzen van instituten en disciplines en creëren we een innovatie ecosysteem voor maatschappelijke impact.”

Tim van der Hagen

TU Delft

voorzitter van het College van Bestuur en rector magnificus