Tim Florschütz is de nieuwe Promovendus van het PDPC

Per 8 januari is Tim Florschütz gestart als promovendus bij het PDPC, waar hij onderzoek gaat doen naar innovatieve infectieziektebestrijding, zoals bron- en contactonderzoek.

Eind 2023 heeft Tim zijn master epidemiologie afgerond, waar hij voor zijn masterscriptie onderzoek heeft gedaan naar de uitbraken van SARS-CoV-2 op nertsenboerderijen in Nederland en de verspreiding van het virus via de lucht naar omwonenden. Hier heeft Tim ervaring opgedaan met onder andere het mathematisch modelleren van infectieziekten, wat zeker van pas komt bij zijn huidige promotieonderzoek. Voor zijn master heeft Tim de bachelor diergeneeskunde gedaan en in het kader van het honoursprogramma van de master diergeneeskunde een jaar gewerkt aan onderzoek naar een populatie-farmacokinetisch model van gentamicine bij pasgeboren veulens.