Thom Bogaard is toegetreden tot het PDPC-bestuur

Thom Bogaard, die onlangs is benoemd tot hoogleraar Hydrologie en Geomorfologie, is namens de TU Delft toegetreden tot het PDPC-bestuur.

Medisch Directeur Anja Schreijer van het PDPC is blij met de komst van Thom Bogaard. “Thom zal met zijn kennis en ervaring een waardevolle bijdrage leveren aan de missie van het PDPC om op een interdisciplinaire manier beter voorbereid te zijn op rampen en pandemieën.” Thom zijn voorganger Bas Jonkman zal betrokken blijven als strategisch adviseur bij het PDPC.

Thom heeft een achtergrond in hydrologie van aardverschuivingen, regionale waarschuwingssystemen voor aardverschuivingen en innovatieve hydrologische monitoringtechnieken. In de loop der jaren heeft Thom gewerkt aan de raakvlakken tussen waterbeheer, hydrologie en aardoppervlakteprocessen, waar biotische en abiotische omgevingen elkaar ontmoeten. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is de effectiviteit op lange termijn van op de natuur gebaseerde oplossingen, die worden gepland en geïmplementeerd als adaptieve strategieën voor veranderingen in klimaat en landgebruik. Hij heeft een sterke focus op interdisciplinair werk. Thom: “In mijn carrière ben ik actief op zoek gegaan naar onderzoek en heb ik mijn onderwijs over grenzen heen en buiten de hydrologie gericht. Dit geeft mij energie en inspiratie. Ik geloof dat wetenschappelijke vooruitgang plaatsvindt en maatschappelijke problemen worden opgelost met het inter- en multidisciplinaire.”

Thom kijkt daarom uit naar de samenwerking binnen het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC). Binnen het PDPC wil hij als academic lead van de TU Delft de samenwerking tussen EUR, Erasmus MC en TU Delft en alle andere partners faciliteren en initiëren. Thom: “Gevaren zullen de samenleving blijven beïnvloeden, vooral omdat niet alle routes naar een gevaar zo bekend zijn. Samen met andere collega’s wil ik bijdragen aan de maatschappelijke paraatheid voor toekomstige grote ontwrichtende gevaren zoals overstromingen, hittegolven, pandemieën en cascade-effecten zoals technologische en logistieke storingen. Het is duidelijk dat dit ook inhoudt dat we voorbereid zijn op noodmaatregelen tijdens en na het gevaar. Ik geloof dat met een dergelijke paraatheid een gevaar zich niet tot een ramp hoeft te ontwikkelen.”

Lees Thom zijn wetenschapsverhaal “Duurzame wateropslag tot op de bodem uitzoeken”.