HS Sprint project: ‘Solid Start’

Innovatieve digitale zorg voor een Healthy Start
Project lead: Eric Steegers (Erasmus MC)
Partners: UMC, Rotterdam University of Applied Sciences
Team: Hanneke Torij, (HR), Kees Ahaus (EUR), Mireille Bekker (UMCU), Arie Franx (Erasmus MC), Régine.Steegers-Theunissen (Erasmus MC)

Samenvatting

Gezondheidsverschillen en sociaaleconomische ongelijkheid tijdens het leven worden al bepaald door de gezondheid van de ouders in de periode vóór de conceptie en de daaropvolgende eerste 1000 levensdagen. Preventie juist in deze vroege levensloop biedt enorme kansen om latere medische en sociale problemen het hoofd te bieden.

De Strategische PPS Solid Start biedt ons de ultieme kans om een publiek-private samenwerking op te zetten voor onderzoek, innovatie, onderwijs en uitvoering, om een kansrijke start voor onze volgende generaties te stimuleren en zelfregie over gezondheid te bevorderen door (toekomstige) ouders via digitale medische zorg en leefstijl zorg op afstand.

Daartoe zal onze publiek-private samenwerking 1) nieuwe technologieën ontwerpen en bestaande oplossingen voor digitale zorg rond zwangerschap en geboorte optimaliseren; 2) zorgpaden en vergoedingsmodellen voor digitale zorg ontwerpen; 3) oplossingen en modellen testen in fieldlabs en dagelijkse praktijk; en 4) toolkits en trainingssessies ontwikkelen om deze op nationaal niveau te implementeren en op te schalen.

Deze PPS heeft als unieke eigenschap direct in te spelen op het landelijke actieprogramma Kansrijke Start geïnitieerd en geleid door het ministerie van VWS.

Meer informatie over dit project

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eric Steegers.