HS Sprint project: ‘PISA Study’

Mental health Policy Impact on Suicide Attempts and self-harm incidents in youth
Projectleider: Naomi van der Linden (TUD)
Partners: Haaglanden Medical Center
Team: Leona Hakkaart (EUR), Christien van der Linden (Haaglanden Medical Center)

Samenvatting

Steeds meer jongeren denken aan zelfmoord. Maar de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is beperkt, met aanzienlijke wachtlijsten voor jongeren met zelfmoordgedachten. Het is nog onbekend wat de impact is van (veranderingen in) het beleid in de geestelijke gezondheidszorg op het aantal zelfmoordpogingen en gevallen van zelfbeschadiging onder jongeren. Wij zullen de beleidscontext in Rotterdam en Den Haag analyseren, een onderzoeksdatabase opzetten, de associatie tussen jeugdzorg en zelfbeschadiging verkennen, en een onderzoeksagenda ontwikkelen.
Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Meer informatie over dit project

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de hoofdaanvrager van dit project: Naomi van der Linden.