HS Sprint project: ‘Online lesson series on mental well-being’

Project lead: Anita Harrewijn (EUR)
Partners: Wetenschapsknooppunt, Openbare Basisschool De Tandem
Team: Hanan El Marroun (Erasmus MC), Jorien Swank (Openbare Basisschool De Tandem), Eloïse Swets (Wetenschapsknooppunt EUR)

Samenvatting

Het doel van dit project is om samen een online lessenreeks te maken over mentaal welzijn voor basisschoolleerlingen (groep 6-8). Deze lessenreeks leert de kinderen over mentale gezondheid en de hersenen, en brengt hen in contact met onderzoeker(s). De lessenreeks wordt gratis online beschikbaar gesteld en bestaat uit twee lessen van 30 minuten: één over angst en één over ADHD/autisme spectrum stoornissen (ASS). Daarnaast kunnen andere onderzoekers deze lessenreeks gebruiken als basis voor hun eigen outreach-activiteiten.

Meer informatie over dit project

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Anita Harrewijn.