HS Sprint project: ‘Developing insights through Virtual Reality’

Project lead: Ilse van de Groep (EUR)
Partners: De Nieuwe Kans (DNK)
Team: Jasmijn Verhage (iHUB ZORG BV (De Nieuwe Kans (DNK), Reshmi Marhe (EUR), Helma Tormakaan (TUD)

Samenvatting

In de afgelopen jaren is de multimodale interventie De Nieuwe Kans (DNK) in Rotterdam voor multiprobleem jongvolwassenen succesvol gebleken in het helpen aanpakken van problemen als een gebrek aan inkomen, schulden, verslaving, trauma, criminele geschiedenis, verstoorde dagstructuur, gedragsproblemen en onvoldoende huisvesting. Echter, gezien het feit dat een groot deel van deze jongvolwassenen een licht verstandelijke beperking heeft, kan het nuttig zijn om de op cognitieve gedragstherapie gebaseerde trainingen aan te passen voor deze subgroep door Virtual Reality (VR) componenten te introduceren in de trainingen. Op die manier zullen de trainingen beter aansluiten bij de specifieke behoeften van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking – waardoor ze ervaringsleren, wat nodig en effectiever is om blijvende gedragsverandering te bevorderen. Daarom heeft het huidige project, uitgevoerd door DNK in samenwerking met onderzoekers van de EUR en TU Delft, als doel om de praktijkgerichte onderzoeksvraag op te helderen hoe VR op de juiste manier kan worden ge├»ntegreerd in het DNK-programma om de behandeling voor jongvolwassenen met multiproblematiek te optimaliseren en personaliseren.

Meer informatie over dit project

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van de Groep.