HS Sprint project: ‘Designing for impact’

Partnerschappen versterken tijdens de eerste 1000 dagen om risicoscreening te verbeteren
Project lead: Tanja Houweling (EMC)
Partners: Gemeente Rotterdam
Team: Fernando Secomandi & Lara. Nettesheim (TUD), Mijke Lambregtse – van den Berg (Erasmus MC), Rina Stoorvogel (Impactpunt, Gemeente Rotterdam)

Samenvatting

In dit Healthy Starters Fund project gaan wij bijdragen aan preventie in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind. Wij doen dit door bij te dragen aan de ontwikkeling van een online instrument om kwetsbare omstandigheden in de eerste 1000 dagen te signaleren. En als ouders daar behoefte aan hebben, hen te helpen bij het vinden van passende hulp. Het instrument kan gebruikt worden door hulpverleners in verschillende domeinen, in verschillende fases in de eerste 1000 dagen van het leven. Dit Healthy Starters Fund project is gekoppeld aan een groter project (‘Betekenisvol Datagebruik voor een Kansrijke Start’). Dit Healthy Starters Fund project maakt het mogelijk om data en stakeholders uit de Jeugdgezondheidszorg te betrekken in de ontwikkeling van de tool.

Meer informatie over dit project.

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tanja Houweling.