Sprint-projecten 2024 zijn bekend

De Sprint-projecten van 2024 zijn toegekend! Onderzoekers en externe partners gaan binnen tien projecten met uiteenlopende onderwerpen gekoppeld aan de zes Healthy Start ambities dit jaar aan de slag met maatschappelijke impact en onderwijsinnovatie.