SPRING | Voor florerende inwoners van veerkrachtige steden

Wij zijn SPRING, een onderzoeksconsortium van het Resilient Delta Initiative, een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC, de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam. 

Wat is SPRING?

Ons team bestaat uit academische experts uit het medische, technische en sociale domein. We werken intensief samen met overheden, bedrijven, burgers en anderen. Samen doen we onderzoek om de leefstijl, leefomgeving en levensverwachting van bewoners van wijken als Rotterdam-Zuid te verbeteren, met als doel de verschillen in gezondheid en welzijn in de stad te verkleinen. Dat doen we door middel van langlopend onderzoek met, voor en door bewoners en andere lokale partijen. Zo gaan praktijk en wetenschap bij SPRING hand in hand.

We willen begrijpen wat écht bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van bewoners in kwetsbare wijken. Dat kunnen we niet alleen. Daarom bundelen we onze krachten met bewoners, overheden, universiteiten, bedrijven en andere betrokken organisaties. Zij hebben allemaal een andere, waardevolle kijk op de zaak. En, niet minder belangrijk, onmisbare kennis van de praktijk.

Meer weten over SPRING? Bekijk de video hieronder.

Uitdagingen en oplossingen

SPRING is geïnteresseerd in de sociale, fysieke en administratieve context waarin mensen leven. Daarom hebben we mensen met verschillende professionele achtergronden in huis en werken we samen met mensen die kennis hebben van de dagelijkse praktijk. Op deze manier onderzoeken we hoe welzijn in elke levensfase wordt beïnvloed. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: in welke buurt ben je geboren? Kun je als kind veilig buiten spelen? Bevordert je omgeving gezonde keuzes? Is er voldoende werkgelegenheid? Zijn zorg en andere voorzieningen in de buurt toegankelijk?

We zitten aan tafel met beleidsmakers, professionals en bewoners van Rotterdam-Zuid. Maar ook met andere partijen: van huisartsen tot projectontwikkelaars en van zorgverzekeraars tot uitzendbureaus. Door al die kennis en ervaring bij elkaar te brengen, krijgen we een goed beeld van de uitdagingen en van mogelijke oplossingen. Die oplossingen proberen we uit in – en met – de praktijk in verschillende Living Labs. Zo leren we wat wel en niet werkt in de praktijk.

 

Van inzicht tot beleid

We richten ons niet uitsluitend op het individu, omdat iemands welzijn afhangt van veel verschillende factoren. Onze aanpak is systematisch: we kijken naar het grotere geheel. We houden rekening met alles wat het welzijn van mensen kan beïnvloeden: werk en inkomen, woonomgeving, thuissituatie en gezondheid. Soms gaat er iets mis met een van die factoren. Bijvoorbeeld een onveilige woonomgeving, financiële problemen of een moeilijke thuissituatie. Omdat factoren vaak met elkaar samenhangen, heeft dat ook invloed op de rest, waardoor het moeilijker wordt om voldoende aandacht te besteden aan je gezondheid. Als we duurzame verbetering in gezondheid willen bereiken, moeten we een stap terug kunnen doen en het hele systeem zien.

De kennis die we zo opdoen, delen we met wetenschappers, gemeenten, het bedrijfsleven en vooral met bewoners. We maken de oplossingen beschikbaar voor iedereen die ervan kan profiteren, niet alleen in Rotterdam maar ook in andere steden binnen en buiten Nederland.

 

Living Labs

Met de Living Labs van SPRING maken we van Rotterdam een ecosysteem voor open innovatie. Onze academici onderzoeken een vraagstuk op locatie, samen met betrokken bewoners, de gemeente Rotterdam, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. We doen kennis op en proberen methoden direct uit in de praktijk.

Binnen SPRING ontwikkelen we verschillende pilots. In één daarvan onderzoeken we samen met tienermeisjes uit Rotterdam-Zuid wat zij nodig hebben om een actieve leefstijl te omarmen. We richten ons specifiek op jongeren omdat zij vaak onzichtbaar blijven. Bovendien blijkt uit onderzoek dat zij moeilijker te betrekken zijn bij activiteiten.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de gezondheid. Om gezondheidsverschillen tegen te gaan is daarom veel kennis nodig. Die kennis is verdeeld over veel verschillende partijen, waaronder bewoners. In de proeftuinen verzamelen we gegevens uit de dagelijkse praktijk. Die combineren we met gegevens die we bij bronnen als het CBS en bedrijven verzamelen, plus gegevens uit ander academisch onderzoek. Al die kennis brengen we samen, zodat we evidence-based conclusies kunnen trekken.

Leer meer over SPRING

Folder SPRING in het Engels