Onderzoeksthema: Methodiek

Innovatie in methodiek is noodzakelijk om kennisfragmentatie tegen te gaan, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en veerkracht te realiseren. Ons thema Methodiek is gebaseerd op het idee van veerkracht als toegenomen betrokkenheid en empowerment. Om deze reden ontwerpen en ontwikkelen we methoden en processen voor het samenbrengen van wetenschappelijke disciplines, academische en niet-academische (publieke en private) partners, waarbij inwoners in een co-creatieproces worden betrokken, wat in ons programma wordt gedefinieerd als Convergentie Organiseren.

Tegelijkertijd zijn er fundamentele methodologische uitdagingen die inherent zijn aan het samenspel tussen de verschillende aan het milieu gerelateerde, technologische en sociale systemen in de Delta. Dit vergt van ons dat wij een systeemwetenschappelijk perspectief hanteren dat gericht is op inzicht in de feedback tussen verschillende systemen op verschillende ruimtelijke niveaus en temporele schalen. Deze wederzijdse afhankelijkheid doet veel interessante maar complexe vragen rijzen: Hoe moeten ons inzicht in menselijk gedrag van onderaf, sociale netwerken en beslissingen worden gecombineerd met processen op macroniveau, en met de medeontwikkeling van ecosystemen, infrastructuur en instellingen? Hoe moet veerkracht binnen en tussen fysieke/natuurlijke, gebouwde/technische en sociale systemen afzonderlijk worden gemeten? Hoe moeten op basis hiervan geïntegreerde maatregelen tot stand worden gebracht? Hoe vertalen we onze bevindingen naar de praktijk?