Een leven lang leren

Met zijn focus op de vraagstukken van de praktijk in de Rotterdamse deltaregio, in combinatie met een interdisciplinaire benadering, is het onderwijsprogramma van Resilient Delta bij uitstek geschikt om onze studenten op te leiden tot de professionals van de volgende generatie. Gelet op de behoeften onder onze belanghebbenden aan goed opgeleide, veerkrachtige professionals, wordt met Resilient Delta de ontwikkeling van een compact, multidimensionaal onderwijsprogramma geprioriteerd. Bij dit programma worden nieuwe onderwijsmethodieken en nieuwe doceerbenaderingen ingezet. Voor een vliegende start wordt gebruikgemaakt van de juiste onderwijsprogramma’s/‑paden om daarin Resilient Delta-onderwerpen en ‑thema’s onder te brengen. Daartoe worden maatschappelijke en/of economische paden aan bestaande technische paden toegevoegd of worden bestaande paden verbreed door complementair onderwijs vanuit het perspectief van andere disciplines toe te voegen. Ook worden nieuwe onderwijsprogramma’s ontwikkeld die door beide universiteiten zijn geaccrediteerd.