Onderzoeksthema: Deltasysteem

Het onderzoeksprogramma van Resilient Delta is gericht op de aanpak van belangrijke vraagstukken met betrekking tot de grote transities die invloed hebben op de delta, inclusief transities die verband hebben met het klimaat, energie, de economie, mobiliteit, demografie en inclusiviteit. De regio Rotterdam is een delta waar veel infrastructurele en sociaal-economische vraagstukken en gedragsvraagstukken samenkomen. Om duurzame groei van en binnen de delta als systeem aan te moedigen, moeten beslissingen snel worden genomen terwijl ze ondanks hun langdurige invloed op uiterst onzekere informatie zijn gebaseerd. De belangrijkste onzekerheden hebben betrekking op de volgende vragen: Hoe snel voltrekt de klimaatverandering zich? Hoe passen mensen hun gedrag aan een veranderend klimaat aan? Wat is de invloed van temperatuurstijging op de verspreiding van nieuwe ziekteverwekkers? Wat is de invloed van de energietransitie op de eisen die aan de energie-infrastructuur worden gesteld en op het leven van mensen wat betreft leefbaarheid, de (regionale) economie en ondernemerschap? Hoe kunnen we voorkomen dat de meest kwetsbaren onder ons steeds verder achterblijven door technologische veranderingen? Zullen veranderingen in een systeem andere systemen beïnvloeden in een nauw verweven maatschappelijk en economisch netwerk?

De kennis die binnen het thema Deltasysteem is bijeengebracht – van de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen (systeemanalyse, de regionale economie en menselijk gedrag) tot techniek, ontwerp en technologie (systeemanalyse, klimaat, infrastructuur met het oog op overstromingsgevaar en watermanagement, energie, mobiliteit, landschappelijke en bebouwde omgeving) en de medische wetenschappen en levenswetenschappen (infectieziekten en een gezonde leefomgeving) – helpt ons beter inzicht te krijgen in de problemen van de delta en de veerkracht te verbeteren door langetermijnoplossingen te ontwikkelen. Om dit te ondersteunen, bouwen we een digital twin van de Rotterdamse delta, een innovatief, hightech digitaal model, ontwikkeld voor analyse en planning.