Partnerschappen opzetten

Resilient Delta streeft ernaar om uit te groeien tot een instituut waar studenten, onderzoekers en externe partners elkaar ontmoeten. Dit instituut zal modellen ontwikkelen van de delta die bijdragen aan de veerkracht van het systeem. Enerzijds is het belangrijk om het systeem goed te begrijpen, anderzijds moet je oplossingen ontwerpen. Voor het eerste doel is onderwijs en onderzoek cruciaal. Op de pagina ‘Een leven lang leren’ vind je hier meer informatie over. Voor het tweede doel zal Resilient Delta mogelijke oplossingen identificeren (gebaseerd op de meest recente resultaten van modellen en inzichten) en deze mogelijke oplossingen ook simuleren (om tot voorspellingen over het systeem te komen). Door middel van projecten, variërend van kleine pilots tot grote longitudinale programma’s, zal het Resilient Delta Instituut:

  • Oplossingen ontwerpen die gebaseerd zijn op (maatschappelijke) behoeftes van burgers en (voorspellende) modelresultaten.
  • Oplossingen co-creëren samen met burgers, private partijen en de overheid.
  • Oplossingen implementeren in de dynamische omgeving van de realiteit.
  • Effecten meten van deze oplossingen.
  • Doelmatigheid evalueren en aanpassingen doorvoeren waar nodig.

Om ervoor te zorgen dat deze innovatieve oplossingen een plekje krijgen in de maatschappij, zullen de business developers van Resilient Delta de wetenschappers en studenten helpen om hun ideen van papier naar praktijk te brengen. Door middel van publiek-private partnerschappen zal Resilient Delta samen met burgers, bedrijven en overheid projecten opzetten die passen binnen de onderzoeksthema’s van het instituut (Stad, Haven, Delta Systeem en Methodiek). De business developers hebben als hoofdtaak om projectconsortia op te richten met nieuwe partners en multipliers te zoeken voor de financiële bijdrages die de hoofdpartners leveren.

Op deze website kunt u een paar impressies vinden van het soort projecten die recent zijn ontwikkeld en momenteel worden uitgewerkt. Mocht u een idee, voorstel of oplossing hebben waarvan u denkt dat hij goed in het portfolio van Resilient Delta past, of u wil zich graag aansluiten bij een bestaand consortium, aarzel dan niet om contact op te nemen met de business developers die bovenaan deze pagina worden genoemd.

Vragen over Resilient Delta en partnerschappen?

Contacteer een van onze business developers.

Michelle Damen

Innovations Manager