Resilient Delta

Innovatie | Oplossingen | Partnerships

De aanpak van de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen behoeft veerkracht, met name in de deltagebieden, waarin meer dan twee derde van ’s werelds grootste steden zich bevinden en die vanwege hun geografische locatie risico lopen als de zeespiegel stijgt. Binnen Resilient Delta werken we op een interdisciplinaire manier in het academische veld, en werken we samen met maatschappelijke partners om veerkrachtige oplossingen te ontwerpen in de praktische dynamiek van onze proeftuin, de Rotterdamse delta.

Lees meer
Toon meer

Missie en visie

De missie van Resilient Delta: het ontwerpen van veerkrachtige oplossingen in de Rotterdamse delta en deze over de hele wereld implementeren. Ons doel is een geïntegreerde benadering te ontwikkelen voor de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken waarmee de Rotterdamse regio steeds meer wordt geconfronteerd, zoals de stijgende zeespiegel, armoede en ongelijkheid, luchtverontreiniging, hoge bevolkingsdichtheid en grote technologische veranderingen.

Resilient Delta beoogt een pioniersrol te vervullen in het ontwerpen van oplossingen voor de dringende maatschappelijke vraagstukken die met de belangrijke transities van onze tijd samenhangen. De convergentie tussen de betrokken instellingen, met hun directe fysieke nabijheid en complementaire expertise, maakt oplossingen voor veerkracht op de lange termijn voor de vraagstukken van de delta mogelijk.

Lees meer

We streven naar oplossingen voor wereldwijde problemen in stedelijke delta's

Partnerschappen opzetten

Door middel van publiek-private partnerschappen werken de universiteiten samen met overheidsinstellingen, autoriteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo zorgen ze dat innovaties met goed bestuur en binnen de juiste bedrijfsvoorwaarden worden geïmplementeerd, zodat de kans op slagen groot is.

Lees meer

Een leven lang leren 

Met zijn focus op de vraagstukken van de praktijk in de Rotterdamse deltaregio, in combinatie met een interdisciplinaire benadering, is het onderwijsprogramma van Resilient Delta bij uitstek geschikt om onze studenten op te leiden tot de professionals van de volgende generatie.

Lees meer