Resilient Delta

Innovation | Solutions | Partnerships

De aanpak van de huidige wereldwijde maatschappelijke vraagstukken vraagt om veerkracht, vooral in de deltaregio’s, waar meer dan twee derde van de grootste steden ter wereld zich bevinden en die vanwege hun geografische locatie gevaar lopen bij een stijgende zeespiegel. Binnen Resilient Delta werken we in het academisch veld interdisciplinair samen met maatschappelijke partners aan het ontwerpen van veerkrachtige oplossingen binnen de dynamische praktijk van ons ‘living lab’, de Rotterdamse delta.

Lees meer

Missie & visie

Het ontwerpen van veerkrachtige oplossingen in de Rotterdamse delta en het implementeren van deze oplossingen over de hele wereld is de missie van Resilient Delta. Ons doel is het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken waarmee de Rotterdamse regio steeds meer wordt geconfronteerd, zoals de stijgende zeespiegel, armoede en ongelijkheid, luchtverontreiniging, hoge bevolkingsdichtheid en grote technologische veranderingen.

Het Resilient Delta-initiatief beoogt een pioniersrol te vervullen in het ontwerpen van oplossingen voor de dringende maatschappelijke vraagstukken die met de belangrijke transities van onze tijd samenhangen. De convergentie tussen de betrokken instellingen, met hun directe fysieke nabijheid en complementaire expertise, maakt oplossingen voor veerkracht op de lange termijn voor de stedelijke problematiek en uitdagende geografische context van de delta mogelijk.

Lees meer

Wij streven naar oplossingen voor wereldwijde uitdagingen in stedelijke delta’s

Arjan van Timmeren

TU Delft

Scientific Director Resilient Delta

Partnerschappen opzetten

De universiteiten werken via publiek-private partnerschappen samen met overheidsinstanties, bedrijven en organisaties uit de samenleving om ervoor te zorgen dat innovaties met de juiste bestuurs- en bedrijfscondities worden geïmplementeerd om tot bloei te komen.

Lees meer

Een leven lang leren

Met zijn focus op de vraagstukken van de praktijk in de Rotterdamse deltaregio, in combinatie met een interdisciplinaire benadering, is het onderwijsprogramma van Resilient Delta bij uitstek geschikt om onze studenten op te leiden tot de professionals van de volgende generatie.

Lees meer