Resilient Delta en Hogeschool Rotterdam werken intensiever samen aan kennisgedreven regio

Resilient Delta Initiative en Hogeschool Rotterdam hebben een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend. Gezamenlijk investeren we in complexe stedelijke vraagstukken in Rotterdam. Dit betekent dat we intensiever gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een vitale, kennis-gedreven regio. Hierdoor worden beleid en uitvoering meer vanuit kennis gedreven, leveren wij een directe bijdrage aan interventies in de regio en worden burgers gehoord, gezien en serieus genomen.

Maatschappelijke opgave

Deze samenwerking sluit naadloos aan bij onze maatschappelijke opgave waar onze beide kennisinstellingen mee worden geconfronteerd om bij te dragen aan de grote transities van deze tijd, zoals de stijgende zeespiegel, de energietransitie, armoede en ongelijke kansen, luchtverontreiniging en grote technologische veranderingen. Daarnaast zien wij een belangrijke rol als emancipatiemotor in Rotterdam; studenten/burgers met ongelijke achtergronden en kansen te helpen naar gelijke maatschappelijke kansen in de maatschappij. Met Hogeschool Rotterdam als partner van Resilient Delta, wordt de wens bekrachtigd om gezamenlijk te investeren in complexe stedelijke vraagstukken in Rotterdam. We willen studenten, docenten, onderzoekers en bedrijfsleven veerkrachtige oplossingen laten bedenken in en voor de Rotterdamse delta en deze over de hele wereld implementeren.

Samenwerking uitbreiden

Met dit ‘Memorandum of Understanding’ bevestigen wij onze samenwerking in reeds bestaande initiatieven als SPRING en het project Kinderarmoede, waar een lector van Hogeschool Rotterdam, een bijzonder hoogleraar van de Erasmus Universiteit en twee promovendi samenwerken met Gemeente Rotterdam en Stichting Kinderhulp om geïntegreerde oplossingen te creëren. We willen deze samenwerking verder uitbreiden naar nieuwe projecten, Living Labs, gezamenlijk kenniscentra en consortia rondom de thema’s burgerschap, leefomgeving & gelijke kansen, methodologieën omtrent onderzoek en praktijk en de uitdagingen met betrekking tot stedelijk klimaat en stedelijke ecologie.

Vind meer informatie op de website van de Hogeschool Rotterdam

Any questions?

Please contact one of our business developers

Nicolette Stehouwer – Den Hollander

Business Developer