Rapport|Waarom ongelijkheid van belang is voor veerkracht: Rechtvaardige veerkracht in de Delta

Nieuw onderzoeksrapport van GovernEUR in opdracht van Resilient Delta werpt licht op de behoefte aan een inclusieve aanpak

In de huidige samenleving, waar talloze crises zoals klimaatverandering, energieschaarste, de COVID-19 pandemie en inflatie voortduren, is het opbouwen van veerkracht een belangrijke prioriteit geworden. Maar wat betekent veerkracht eigenlijk als niet iedereen gelijke kansen heeft om veerkrachtig te zijn?

Een stressfactor overkomt niet iedereen in gelijke mate. Stressfactoren hebben per definitie niet dezelfde effecten op mensen. Ongelijkheid vergroot de impact van stressfactoren en vergroot de kwetsbaarheid van individuen en gemeenschappen. Dit besef vraagt om een uitgebreide aanpak die bestaande ongelijkheden erkent en aanpakt. In opdracht van het Resilient Delta Initiative heeft GovernEUR een studie uitgevoerd met de titel “Waarom ongelijkheid van belang is voor veerkracht: Gewoon veerkracht in de Delta” om licht te werpen op de ingewikkelde relatie tussen sociale veerkracht en ongelijkheid.

De spanningen tussen veerkracht en ongelijkheid begrijpen

Het onderzoek van GovernEUR gaat in op de relatie tussen sociale veerkracht en ongelijkheid, toegespitst op de context van het Deltagebied. Het onderzoek belicht zeven mechanismen die de inherente spanningen tussen veerkracht en ongelijkheid blootleggen. Deze mechanismen onderstrepen de dringende behoefte aan een concept dat “rechtvaardige veerkracht” wordt genoemd, dat gelijke toegang tot hulpbronnen benadrukt en tegelijkertijd erkent dat bestaande ongelijkheden positieve effecten voor iedereen in de weg staan.

Onthulling van de Principes van Rechtvaardige Veerkracht

De bevindingen van het onderzoek leggen de basis voor een nieuw paradigma van rechtvaardige veerkracht en bieden cruciale inzichten voor beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers van welzijnsbeleid. Het onderzoeksteam van GovernEUR identificeert een reeks principes die als leidraad kunnen dienen voor de ontwikkeling, het ontwerp en de evaluatie van toekomstige initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van rechtvaardige veerkracht. Deze principes pleiten voor een alomvattende en inclusieve aanpak die ongelijkheden erkent en probeert te herstellen. Door deze principes op te nemen kunnen beleidsmakers effectievere en rechtvaardigere strategieƫn creƫren om veerkracht op te bouwen binnen gemeenschappen.

Lees de studie "Waarom ongelijkheid van belang is voor veerkracht: Gewoon veerkracht in de Delta"

Download het hele report