De Healthy City Conferentie

Verslag van een inspirerende dag

Op 18 april vond de Healthy City Conference plaats in het Sparta Stadion in Rotterdam. Dit evenement, mede georganiseerd door de consortia Healthy Neighbourhoods en SPRING, bracht onderzoekers, partners en studenten samen om na te denken over de gezonde stad van de toekomst.

De dag bestond voornamelijk uit workshops en presentaties die elk een uniek perspectief brachten op dit centrale thema. Van het creëren van een gezonde fysieke omgeving tot het ontwerpen van beleid om gezondheidsachterstanden aan te pakken en het werken met doelgroepen. Samenvattingen van de presentaties en workshops zijn onder aan de pagina te vinden.

Tussen de presentaties door waren er plenaire lezingen, zoals de openingstoespraak van John Boon van Arcadis over het combineren van wonen in hoge dichtheid met groen. Na de lunch was er ruimte voor een kritische noot van Rene Cuperus, auteur van De atlas van afgehaakt Nederland, die de aanwezigen aanspoorde om verder te kijken dan de ideeën van hun eigen sociale groep en de redenen achter de keuzes van anderen te zien. Dit idee werd voortgezet door Marco Pastors, directeur van NPRZ, die het belang van verantwoordelijkheid en een goede sociale basis voor het maken van gezonde keuzes uitlegde.

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie. Panelleden Machiel van Dorst (SPRING), Jacqueline Jonkhart (Giovanni Van Bronkhorst Foundation), Frank van Lenthe (EMC) en Lieke Oldenhof (CARE Lab Rotterdam) bespraken vanuit hun verschillende invalshoeken hoe onderzoek en praktijk beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Na dit veelzijdige programma was er tijdens het diner tijd om na te denken over de dag en elkaar beter te leren kennen in de hoop elkaar in de toekomst weer te ontmoeten om nieuwe wegen te zoeken voor onderzoek naar het ontwerp van gezonde steden.

Download een overzicht van alle presentaties

Bekijk hier