Uitstoot reduceren in de Rotterdamse Haven met een digital twin

Resilient Delta heeft als missie om een wereldwijde voorloper te zijn op het gebied van digital twin toepassingen in de delta. Een ambitieus project is DigiPACT: een digital twin (een virtuele representatie) ontwikkelen van de Rotterdamse haven. Hoe kunnen alle processen, verbindingen en bewegingen in de haven in kaart worden gebracht, met als doel deze efficiënter en omgevingsvriendelijker te maken? Met andere woorden: hoe kunnen met behulp van technologie de bewegingen in de haven worden verkleind, zodat er minder uitstoot is en minder energie nodig is? Deze uitdaging wordt opgepakt door Mark van Koningsveld, een wetenschapper van de TU Delft die samen met een consortium van convergentiepartners, bedrijven en lokale overheden aan een proof of concept zal werken.

Efficiënter en veiliger

“We willen niet dat de grootte of de impact van de Rotterdamse haven krimpt; maar wel de uitstoot, oftewel de negatieve impact, ervan,” zegt prof.dr. Rob Zuidwijk, hoogleraar Global Supply Chains and Ports aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “De haven wil altijd uitbreiden en verbeteren, dat is ook goed. Maar wat we willen voorkomen is dat ze op een gegeven gedwongen worden om bezigheden te staken, vanwege regels over emissies.” Zuidwijk geeft een recent voorbeeld: “Een bouwproject in de haven dat juist voor duurzaamheid op de lange termijn zou zorgen, mocht niet doorgaan vanwege stikstofbeperking.”

Er gaan ontzettend veel containers ons land in en uit. Binnen DigiPACT wordt onder andere gekeken naar handelingen die wellicht overbodig zijn. Zuidwijk: “We onderzoeken hoe we logistieke diensten kunnen ontwikkelen zodat dienstverlening wordt geoptimaliseerd. Door gebrek aan informatie, worden er nu grote onzekerheden ingebouwd. Door informatie beter te benutten en verbinden, kunnen baggerwerkzaamheden bijvoorbeeld beter op de behoefte aan diepgang worden afgestemd, en dat bespaart tijd, geld en emissies.”

We willen nieuwe metingen doen, maar ook wetenschappelijke kennis die er al is, bij elkaar brengen.

Lex Burdorf

Erasmus MC

Professor in Determinants of Public Health

Betere luchtkwaliteit

Prof.dr. Lex Burdorf is hoogleraar determinanten van de volksgezondheid aan Erasmus MC en houdt zich vooral bezig met gezondheidsverschillen tussen groepen en de invloed van de omgeving op de gezondheid. “Voor DigiPACT gaan we onder andere onderzoeken hoeveel luchtvervuiling er is in Rotterdam, welke bronnen daaraan bijdragen en hoe we het kunnen verminderen. We kijken: wat kunnen havenbedrijven doen en wat kan de scheepvaart doen, om de kwaliteit van de lucht voor de bevolking te verbeteren?”

Een enorm en actueel overzicht van alle bewegingen in de haven, waarmee onnodige bewegingen geschrapt kunnen worden, is niet alleen voor Rotterdam, maar voor alle havens ter wereld nuttig. Burdorf: “We gaan in kaart brengen wat de vervoersstormen zijn, en hoe die elkaar beïnvloeden. Er komen interessante vraagstukken op. Moeten containers via schepen naar Duitsland? Of liever via vrachtwagens? Welke groepen bewoners van de stad hebben hier het meest, of het minst last van? Hoe kan de scheepvaart zich ontwikkelen in de toekomst zonder dat de luchtkwaliteit nog verder achteruitgaat?”

Digitale infrastructuur

Over luchtverontreiniging in het havengebied is nog weinig bekend, stelt Burdorf. Schepen varen op slechte kwaliteit brandstof; is daar iets aan te doen? Varen er over tien jaar elektrische schepen over de Nieuwe Maas? Voor dit initiatief zullen nieuwe metingen gedaan worden, maar ook zullen bestaande data beter worden gebruikt. En wetenschappelijke kennis die er al is, zal bij elkaar gebracht worden. Rob Zuidwijk: “We gaan een digitale infrastructuur bouwen, zodat alles beter op elkaar kan worden afgestemd. Zodat er betere beslissingen gemaakt kunnen worden, zowel op het gebied van onderhoud als nautiek, binnenvaart en gezondheid. Daarom moeten we ook met meerdere disciplines samenwerken.”

We gaan een digitale infrastructuur bouwen, zodat alles beter op elkaar kan worden afgestemd.

Rob Zuidwijk

Erasmus University Rotterdam

Professor of Global Supply Chains and Ports

Dit project geeft een impressie van het soort publiek-private partnerschappen dat wordt ontwikkeld voor Resilient Delta. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het project en aan het consortium. Activiteiten moeten nog worden opgestart. Heeft u interesse om deel te nemen aan het consortium? Neem dan contact op met de business developers van Resilient Delta.

Vragen?

Neem contact op met een van onze business developers.

Michelle Damen

Innovations Manager