Redesigning Deltas

Op weg naar duurzame en inclusieve verstedelijkende delta’s via design

Niet-duurzame groei (verstedelijking) en klimaatverandering vergroten de urgentie om onze huidige praktijk van deltabeheer radicaal te veranderen. Er wordt nog te veel nadruk gelegd op kortetermijnoplossingen. Dit beperkt de mogelijkheden om duurzame oplossingen op de lange termijn te overwegen. Bovendien is er een kans voor een ‘reset’ van de bestaande infrastructuur in de komende decennia, aangezien in veel delta’s enorme investeringen in deze sector worden voorzien. Een integrale strategie, een aansprekend perspectief op de ‘deltatoekomst’ en kennis om de wegen naar een duurzame en inclusieve delta te ontwikkelen, ontbreken echter.

Het is belangrijker dan ooit om gezamenlijk de kennis op te bouwen die nodig is om deze trajecten te ontwikkelen, waarin waarschijnlijk transformaties nodig zullen zijn. Beide vragen om een ​​ontwerpgerichte benadering waarin deze verschillende perspectieven worden herkend en gezamenlijke nieuwe perspectieven worden verkend, geïdentificeerd en gevisualiseerd.

Daarom zijn we een ambitieus, interdisciplinair en meerjarig project gestart, waarin ontwerp en ontwerpgebaseerd onderzoek centraal staan ​​om deze resultaten te bereiken. Dit project, Redesigning Deltas (RDD), heeft ook tot doel om parallel nieuwe partnerschappen en capaciteiten op te bouwen binnen de Nederlandse deltagemeenschap en van andere delta’s om implementatie te bevorderen, bijvoorbeeld door het leveren van een innovatief educatief ‘delta-design’-programma. Het herontwerpen van Delta’s begint het eerste jaar (2021) met drie activiteiten om de belangrijkste hiaten in de kennis die nodig zijn om daar te komen, te identificeren en te verwoorden. Deze activiteiten zijn (i) Joint Fact Finding, (ii) Design Study en (iii) Methodology/Academic Synthesis. Deze drie activiteiten zijn met elkaar verbonden en zullen resulteren in het definiëren van de contouren van dit ambitieuze 5-jarige wetenschappelijke programma met onderzoek en onderwijs.

De partners van Resilient Delta in het project Redesigning Deltas zijn Deltares, WUR en PBL.

Dit project geeft een impressie van de publiek-private samenwerkingen die voor Resilient Delta zullen worden ontwikkeld. Momenteel is dit project nog in ontwikkeling. De activiteiten moeten nog beginnen. Interesse om deel uit te maken van het consortium? Neem contact op met de business developers van Resilient Delta.

Any questions?

Reach out to one of our business developers.

Michelle Damen

Innovations Manager