Rapport inzet jeugd- en jongerenparticipatie gemeente Rotterdam

Betekenisvolle participatie kan een positieve invloed hebben op het welzijn van kinderen en jongeren en zorgt ervoor dat beleid beter aansluit bij hun leefwereld en behoeftes. Steeds meer gemeenten willen jeugd- en jongerenparticipatie daarom inzetten voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. In de praktijk wordt dit echter nog maar beperkt ingezet, ondanks de vele tools en aanpakken die inmiddels zijn ontwikkeld. Hoe komt dit?

Dit Healthy Start-rapport geeft inzicht in individuele en contextuele factoren die samenhangen met de inzet van jeugd- en jongerenparticipatie (4 t/m 26 jaar) in het beleid van de gemeente Rotterdam. Het onderzoek van @Irene Fierloos, @Lysanne te Brinke, @Betsie Loeffen, @Susanna Osinga en @Arwin Van Buuren laat zien dat niet één factor doorslaggevend is, maar dat verschillende factoren op elkaar ingrijpen. Veel beleidsadviseurs missen een visie van bovenaf, hierdoor twijfelen zij of de inzet van participatie wel echt de bedoeling is. Het ervaren van een gebrek aan rugdekking en opvattingen over kinderen en jongeren werken koudwatervrees in de hand. Ook zijn er ongeschreven regels die beleidsadviseurs extra voorzichtig maken. Om de inzet van jeugd- en jongerenparticipatie in beleid te verbeteren is een samenhangende aanpak nodig die ingrijpt op een combinatie van factoren.

Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan contact op met Irene Fierloos via fierloos@essb.eur.nl.

Met dank aan alle beleidsadviseurs bij de gemeente Rotterdam die hun inzichten met ons wilden delen, de samenwerking met Yentl Lieuwma, Jose Soorsma, Saida Labraimi, de klankbordgroep van het Actieplan Vastpakken en niet loslaten, en de kritische reflecties van Josje van Nes en Stans Goudsmit van Ombudsman Rotterdam Rijnmond en Lizelot van den Berg en Aysel Kaya van Young010 en Lokaal Rotterdam.