Publicatie over beheersingsmaatregelen van Covid-19 in Europa

We willen Dr. Clara Egger feliciteren met de publicatie “Covid-19 containment policies in Europe”, die zij mede heeft geredigeerd. Dr. Clara Egger is assistent-professor Global Governance en maakt deel uit van het team Beleid, Politiek en Maatschappij aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, ook is Clara lid van het PDPC. In deze publicatie worden de drijvende krachten, modaliteiten en effecten van buitengewone maatregelen naar aanleiding van Covid-19 geanalyseerd.

Het boek hanteert een beschrijvende aanpak en verzamelt vooraanstaande experts om te analyseren hoe elk type beleidsreactie op verschillende manieren werd uitgevoerd in de tweeëndertig landen van de Europese Economische Ruimte. Het is gestructureerd in drie delen: besluitvormingspatronen, mensenrechten en niet-farmaceutische interventies, en onderzoekt de diverse strategieën die door de nationale en lokale Europese overheden zijn geïmplementeerd om de Covid-19-pandemie in te dammen.

In plaats van zich te richten op afzonderlijke nationale casestudies, worden vooraanstaande wetenschappers en beleidsmakers samengebracht om het brede scala aan beheersingsmaatregelen te analyseren die over het hele continent op verschillende bestuursniveaus worden toegepast. Op die manier worden de ervaringen met Covid-19-crisisbeheer geëvalueerd om goede voorbeelden te identificeren op basis van vergelijkend en fijnmazig bewijsmateriaal. Er wordt betoogd dat een dergelijke inventarisatie cruciaal is om de Europese politiek en samenlevingen beter voor te bereiden op toekomstige crises, waaronder klimaatverandering en milieurampen. Het boek zal aantrekkelijk zijn voor wetenschappers en studenten op het gebied van overheidsbeleid, crisismanagement, openbaar bestuur, internationale betrekkingen en vergelijkend recht.