Privacy Policy

De Convergence Alliance is een initiatief van founding partners TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Omdat het Convergence Office formeel standplaats heeft op de EUR, is de algemene privacyverklaring van de EUR van toepassing op de website van de Convergence Alliance. Bekijk hoe uw persoonsgegevens worden beschermd in de generieke EUR privacyverklaring: https://www.eur.nl/nl/disclaimer/privacy-verklaring. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verwerken op de website van Convergence Alliance, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Convergence Alliance

TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC bundelen hun krachten in de Convergence Alliance. De urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines worden overschreden om nieuwe perspectieven en oplossingen te creëren. Op het gebied van onderzoek en onderwijs zetten we ons in om onze expertise, kennis en methoden te bundelen om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking en digitalisering aan te pakken. Binnen de alliantie werken we aan een aantal thema’s: Resilient Delta, Health & Technology, AI, Data & Digitalisation. Aan deze uitdagingen werken we samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Met de regio als living lab creëert de Convergence Alliance zo een toonaangevend onderzoeks- en innovatie-ecosysteem in Zuid-Holland, met een grote (inter)nationale aantrekkingskracht en ambities.

Welke gegevens verwerken wij

De website van de Convergence Alliance (http://convergence.nl) verwerkt persoonsgegevens die op de website worden ingevuld in een formulier of een aanmeldveld voor de nieuwsbrief. De gegevens die wij verwerken zijn beperkt tot:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Specifieke informatie die u zelf aan ons verstrekt

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U informeren over evenementen waarvoor u zich aanmeldt via een formulier

Nieuwsbrief

We verspreiden regelmatig een nieuwsbrief waarin we updates over de Convergence Alliance delen. U kunt zich inschrijven op de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees en elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Sign-up forms

Via onze website bieden wij de mogelijkheid om u in te schrijven voor een evenement en uw voorkeuren door te geven. U wordt gevraagd om verschillende gegevens in te voeren en u kunt kiezen welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en verwerking ervan.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De gegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat die langer bewaren vereist.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en behandelen deze als vertrouwelijk. Daartoe nemen wij beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij beschermen uw gegevens door toegangsrechten te minimaliseren, encryptie te gebruiken, gebruik te monitoren en aanvullende maatregelen te nemen voor zover de huidige stand van de techniek dit toelaat.