PDPC organiseert tweede simulatie Aviaire Influenza

Het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC) organiseerde de tweede editie van de Aviaire Influenza simulatie op 24 mei 2024. Dit evenement bouwde voort op de eerste simulatie die op 17 april werd gehouden, waarin een Aviaire Influenza-variant werd getoond die zich via varkens verspreidde en aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor mens en dier met zich meebracht. Het scenario van 24 mei breidde zich uit naar de overdracht van mens op mens en besmetting over de landsgrenzen heen, inclusief ernstige gevallen die vooral jongeren troffen.

Interdisciplinaire teams van wetenschappers uit de biomedische, sociale en economische wetenschappen namen deel aan de simulatie. Ze onderzochten hoe ze tijdens dergelijke crises uitgebreid wetenschappelijk advies voor beleidsmakers konden ontwikkelen. In eerste instantie stelden biomedische experts en sociale en economische wetenschappers onafhankelijk van elkaar aanbevelingen op, volgens het vastgestelde bestuurlijke kader voor advisering over reacties op uitbraken in Nederland. Later op de dag kwamen de twee interdisciplinaire groepen samen om een integraal advies te ontwikkelen over hoe te reageren op de uitbraak.

Aan het einde van de simulatie hadden beide interdisciplinaire groepen een uitgebreide reeks aanbevelingen ontwikkeld, gericht op het minimaliseren van slachtoffers en het behouden van het algemene welzijn van de bevolking. Open dialoog en nieuwsgierigheid naar elkaars disciplinaire perspectieven werden geïdentificeerd als kritieke factoren voor het bereiken van een dergelijk integraal advies.

Aan het eind van de dag reflecteerden de deelnemers op de waarde van integraal advies en bespraken manieren om het proces en de instrumenten daarvoor te verbeteren. Over het algemeen was er een collectieve bereidheid om door te gaan met dergelijke interdisciplinaire oefeningen, die het belang benadrukken van lopend onderzoek op het snijvlak van wetenschap en beleid om de paraatheid voor crises te verbeteren.

Dit initiatief bouwt voort op het evenement ‘Leren van een Crisis’ van vorig jaar. Lees voor meer informatie het volledige verslag en de whitepaper hier.