PDPC

Pandemic and Disaster Preparedness Center

Beter voorbereid op pandemieën en rampen die
onze gezondheid en samenleving bedreigen

Show all

Missie & visie

Om de samenleving voor te bereiden op toekomstige pandemieën en rampen hebben het Erasmus MC, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen het Pandemic and Disaster Preparedness Center opgezet, een initiatief om de kwetsbaarheden en risico’s te reduceren en veerkracht op te bouwen door middel van doeltreffende preventie, paraatheid en herstelmaatregelen met betrekking tot rampen. Convergentie van de technische, medische en sociale wetenschappen is essentieel voor het ontwikkelen van benaderingen bij rampen en pandemieën van de volgende generatie.

In de voorzienbare toekomst kan onze samenleving veel meer en onvoorziene virusuitbraken en extreme omstandigheden verwachten. Hoe beschermen we de samenleving tegen de volgende pandemie of ramp? Welke lessen die we geleerd hebben, kunnen we gebruiken om preventie- en interventiemaatregelen te ontwikkelen en hoe kan onderzoek aan de paraatheid bijdragen?

Lees meer

Onderwijs

Het Pandemic and Disaster Preparedness Center ontwikkelt onderwijs, training en informatie voor onderzoekers, medisch personeel, beleidsmakers, managers en het grote publiek. Onderwijs wordt ontwikkeld in het veld waar het complexe samenspel van klimaat, milieu en infectieziekten zich afspeelt en richt zich op klimaatverandering en de risico’s daarvan op de volksgezondheid, simulatie van paraatheid voor pandemieën en rampen, en vaardigheidstraining voor medische professionals en studenten.

Netwerk

Het PDPC is aangesloten bij nationale en internationale netwerken, zoals het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Het NCOH richt zich op de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van de wereldwijde risico’s van infectieziekten. Het centrum heeft als doel de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen en aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals de wereldwijde bedreiging van infectieziekten voor de gezondheid van mensen en dieren, en de mogelijkheid van antibioticaresistentie. Omdat voor de oplossing zeer waarschijnlijk gedacht moet worden aan een gezonde veehouderij en een gezonde wilde fauna en ecosystemen, is een geïntegreerde aanpak nodig om deze grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Prototyping

Op het hoogtepunt van de Covid-19-uitbraak merkten studenten de toenemende behoefte aan ventilatoren op IC’s. Waarom niet onze eigen ventilator ontwikkelen, met alleen lokale materialen? Met Operation Air, het initiatief van prof. Jaap Harlaar (3mE) voegden studenten daad bij het woord. In slechts twee weken ontwikkelden het team een volledig werkende ventilator, klaar voor productie.

Neem contact op!

Als u vragen heeft over het Pandemic and Disaster Preparedness Center, neem dan contact met ons op.

Barbera Mannekes

Theme Support Officer