Veerkrachtige Zorgsystemen

De pijler Veerkrachtige Zorgsystemen staat voor translationeel onderzoek. Onze onderzoekers zoeken verbinding in de driehoek beleid, praktijk en onderzoek.

Dr. Anja Schreijer is medisch directeur van het PDPC en leider van de pijler Public Health. Tijdens de Covid-19 crisis stond zij aan het front als OMT-lid en hoofd infectieziekten bij de GGD Amsterdam. In haar loopbaan zoekt ze naar manieren om de volksgezondheid over de volle breedte van de gezondheidszorg te waarborgen.

Om impact te hebben, moet je fundamenteel onderzoek verbinden met de maatschappij.

Anja Schreijer

PDPC

Medisch Directeur

Om impact te maken, moet je fundamenteel onderzoek verbinden met de maatschappij’, zegt Schreijer. Daarvoor werkt ze samen met stakeholders als de GGD en Schiphol. ‘Toekomstbestendig beleid betekent voor mij een interdisciplinair, toepasbaar en evidence-based beleid. Dat doe je door samen te werken met de praktijk en onderzoekers.’

Voor die samenwerking moeten wetenschappers uit hun silo’s stappen. Daar ligt volgens Schreijer de kracht van het PDPC: ‘Ik droom van een nieuwe generatie onderzoekers, beleidsmakers en professionals die allemaal samen hun puzzelstukjes kunnen leveren om onze samenleving weerbaarder te maken.’

Verbinden

Medisch directeur Anja Schreijer vertelt over haar rol binnen het PDPC. Ze legt uit hoe belangrijk het is om onderzoek en maatschappij met elkaar te verbinden: ‘Translationeel onderzoek vormt de brug tussen fundamenteel onderzoek enerzijds en beleid, praktijk en onderwijs anderzijds.’