Veerkrachtige Samenleving

COVID-19 heeft een dramatische impact gehad. De pandemie heeft niet alleen geleid tot medische implicaties, maar heeft ook andere problemen veroorzaakt, zoals eenzaamheid onder jongvolwassenen.

Onderzoek in het PDPC zoekt ook antwoorden op vragen die betrekking hebben op de samenleving in het algemeen. Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘We kunnen en moeten inzichten uit meerdere disciplines gebruiken in de strijd tegen toekomstige pandemieën en rampen, bijvoorbeeld om de gevolgen van sociale verdeeldheid in de samenleving aan te pakken. De complexiteit van pandemieën en rampen en hun nasleep betekenen dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is.’

Door samenwerking kunnen en moeten we inzichten uit meerdere disciplines gebruiken in de strijd tegen toekomstige pandemieën en rampen.

Pearl Dykstra

Erasmus University Rotterdam

Professor of Empirical Sociology

Alle perspectieven gebruiken

Hoogleraar empirische sociologie Pearl Dykstra (EUR) vertelt over de rol van sociaal onderzoek in het PDPC: ‘Het PDPC geeft ons de mogelijkheid om net een ander perspectief te kiezen in ons onderzoek. Niet alleen de gevolgen van een pandemie onderzoeken, maar ook; wat kunnen we doen aan preventie? Hoe kunnen we mensen en de samenleving weerbaarder maken?’