Resilient healthcare system research

COVID-19 heeft een dramatische impact gehad. De pandemie heeft niet alleen geleid tot medische implicaties. Zij heeft ook andere problemen veroorzaakt, zoals eenzaamheid onder jongvolwassenen. Onderzoek in het PDPC zoekt ook antwoorden op vragen die betrekking hebben op de samenleving in het algemeen. Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Door samenwerking kunnen en moeten we inzichten uit meerdere disciplines gebruiken in de strijd tegen toekomstige pandemieën en rampen, bijvoorbeeld om de gevolgen van sociale verdeeldheid in de samenleving aan te pakken. De complexiteit van pandemieën en rampen en hun nasleep betekenen dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Samenwerking met het PDPC is cruciaal, want de partijen zijn complementair; samen kunnen ze meer bereiken dan de som van wat elke partij apart kan bereiken.”

Door samenwerking kunnen en moeten we inzichten uit meerdere disciplines gebruiken in de strijd tegen toekomstige pandemieën en rampen.

Pearl Dykstra

Erasmus University Rotterdam

Professor of Empirical Sociology

Using all perspectives

Professor of Empirical Sociology Pearl Dykstra (EUR) talks about the role of social research in the Pandemic and Disaster Preparedness Center. ‘The PDPC gives us the opportunity to take just a different perspective in our research. Not just looking at the consequences of a pandemic, but also; what can we do about prevention? How can we make people and society more resilient?’