Resilient healthcare system research

COVID-19 heeft een dramatische impact gehad. De pandemie heeft niet alleen geleid tot medische implicaties. Zij heeft ook andere problemen veroorzaakt, zoals eenzaamheid onder jongvolwassenen. Onderzoek in het PDPC zoekt ook antwoorden op vragen die betrekking hebben op de samenleving in het algemeen. Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Door samenwerking kunnen en moeten we inzichten uit meerdere disciplines gebruiken in de strijd tegen toekomstige pandemieën en rampen, bijvoorbeeld om de gevolgen van sociale verdeeldheid in de samenleving aan te pakken. De complexiteit van pandemieën en rampen en hun nasleep betekenen dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Samenwerking met het PDPC is cruciaal, want de partijen zijn complementair; samen kunnen ze meer bereiken dan de som van wat elke partij apart kan bereiken.”

Door samenwerking kunnen en moeten we inzichten uit meerdere disciplines gebruiken in de strijd tegen toekomstige pandemieën en rampen.

Pearl Dykstra

Erasmus University Rotterdam

Professor of Empirical Sociology

Being the linking pin

Medical director Anja Schreijer talks about her role within the PDPC. She explains the importance of linking research and society: ‘Translational research forms the bridge between fundamental research on the one hand, and policy, practice and education on the other.’