Missie & Visie

Missie

Om de samenleving voor te bereiden op toekomstige pandemieën en rampen, hebben het Erasmus MC, de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen voor het Pandemic and Disaster Preparedness Center. Dit is een initiatief om kwetsbaarheden en risico’s te verminderen en veerkracht te versterken door effectieve rampenpreventie, paraatheid en herstelmaatregelen.

Onze missie is om:

  • onderzoek naar pandemieën en rampen op topniveau uit te voeren;
  • wetenschappelijke methodes, technieken, innovatiepaden en translationeel onderzoek naar pandemieën en rampen op te zetten;
  • de volgende generatie wetenschappers en experts in pandemieën en rampen op te leiden;
  • preventie- en interventiemaatregelen te ontwikkelen en deze te vertalen naar een betere voorbereidheid op, reactie op, en herstel van pandemieën en rampen;
  • kennis over rampen en pandemieën te co-creëren, verzamelen en delen.

Visie

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar voor rampen onze samenleving is geworden. Door klimaatverandering en globalisering staat onze samenleving meer onverwachte virusuitbraken en extreme omstandigheden te wachten. Dichtbevolkte gebieden en stedelijke delta’s lopen extra risico op ontwrichtende evenementen zoals extreem weer en de zeespiegelstijging.

Om ons op toekomstige pandemieën en rampen voor te bereiden, moeten we innovatieve modellen bouwen, testen en implementeren waarin kennis en data uit het veld, van diverse bronnen en wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt. Hiermee kunnen we de veerkracht van een ecosysteem en de kwetsbaarheid voor uitbraken karakteriseren en voorspellen. Convergentie van de medische, technische en sociale wetenschappen is essentieel voor de ontwikkeling van een volgende generatie benaderingen en voor het creëren van een veerkrachtige samenleving. Met de stedelijke delta Rotterdam als onze casestudy kunnen we paraatheidsmaatregelen ontwikkelen die internationaal te implementeren zijn.

PDPC samenvatting

In de PDPC Folder staat een samenvatting van onze huidige onderzoeksprojecten, living labs en de PDPC Academy. Het is online te lezen of u kan een e-mail sturen om een fysieke versie te ontvangen. Ook in het Engels beschikbaar. 

Download hier