Frontrunnerproject: Op weg naar sociale en stedelijke weerbaarheid

Veerkracht is het vermogen van een persoon, huishouden of gemeenschap om weerstand te bieden tegen-, zich aan te passen aan- of zich snel te herstellen van een crisis. Rampen, gezondheidscrises en bijbehorende crisismaatregelen treffen mensen met een lage sociaaleconomische status vaak het hardst. Dat speelt ongelijkheid in de hand. Met ruimtelijke organisatie en sociale systemen met eigenschappen als diversiteit, zelforganisatie, openheid, vertrouwen, leiderschap en sociale netwerken kunnen we de samenleving veerkrachtiger maken.

De gevolgen van crises zoals droogte, overstromingen, hoge temperaturen en pandemie├źn worden veelal in isolement van elkaar bestudeerd. Terwijl de kans groot is dat er een domino-effect van crises ontstaat. Een interdisciplinaire voorbereiding is nodig, zeker waar het gaat om kwetsbare groepen waar de impact en problematiek door een combinatie met andere omstandigheden wordt vergroot.

Doel

Het doel van dit Frontrunner project is om nieuwe kennis op te doen om burgers en gemeenschappen weerbaarder te maken in tijden van crisis.

Aanpak

Binnen vier deelprojecten onderzoeken we hoe we de veerkracht van de samenleving kunnen verbeteren. We onderzoeken welke impact hete zomers hebben op ongelijke groepen binnen een stedelijke en regionale context. We richten ons op de vraag hoe desinformatie kan worden bestreden. Daarnaast onderzoeken we hoe we juist de kwetsbare groepen in tijden van crisis goed kunnen bereiken en een passend
handelingsperspectief kunnen geven. Ook kijken we hoe effectieve burgerinitiatieven die erop gericht zijn deze kwetsbaarheid te verminderen beter ondersteund kunnen worden. We kijken naar welke impact sociale netwerken hebben gehad op de verspreiding van corona en onderzoeken hoe we de resultaten op inzichtelijke wijze kunnen presenteren aan beleidsmakers.

De opgedane kennis wordt gebruikt in deelproject 5 Social and Urban Resilience for Pandemics and Disasters (SURE) Living Lab.