Frontrunnerproject: Het voorspellen en meten van virusverspreiding via de lucht

De volgende pandemie zal waarschijnlijk voortkomen uit één van de bekende grote families van luchtwegvirussen. Het is van cruciaal belang om te kunnen meten in hoeverre deze virussen zich via kleine druppels, grote druppels of direct contact verspreiden. Maar het meten en kwantificeren van virussen in de lucht is erg lastig. Bovendien zijn er veel externe factoren die van invloed zijn, zoals temperatuur en vochtigheid. Wanneer we meer grip krijgen op de route van verspreiding van luchtwegvirussen kunnen we inzetten op strategieën om die verspreiding te verkleinen.

Doel

In dit Frontrunnerproject ontwikkelen we methoden voor het voorspellen, meten en kwantificeren van virussen die zich verspreiden door de lucht. Deze methoden kunnen leiden tot nieuwe en verbeterde mitigatie strategieën

Aanpak

In vier samenhangende deelprojecten verbeteren we methoden voor luchtmetingen en het ontsmetten van lucht. De methoden worden geschikt gemaakt voor omgevingen binnenshuis en getest in een ziekenhuisomgeving en verzorgingstehuizen. We kijken naar vier grote families van luchtwegvirussen en koppelen de gegevens aan de effectiviteit van ventilatie en het opschonen van de lucht.