Frontrunnerproject: Pandemische lessen voor overstromingsrisicobeheer

Al sinds we terpen bouwen in Nederland, investeren we veel in het voorkomen van overstromingen. Maar er wordt weinig aandacht besteed aan de voorbereidingen voor tijdens een overstroming. De overstromingen in Limburg, Duitsland en België in de zomer van 2021 hebben laten zien wat de gevolgen kunnen zijn, zelfs bij een kortdurende overstroming. Bovendien leert een terugblik dat bij veel overstromingen zorginstellingen geraakt worden en dat betere voorbereiding nodig is. In dit project stellen we een strategie op die zich richt op de vraag hoe de gezondheidszorg beter voorbereid kan worden op overstromingen.

Doel

We brengen in beeld wat nodig is om bij overstromingen de toegang tot goede zorg veilig te stellen. Hierin nemen we de opgedane ervaringen van de recente overstromingen en de lessen die te leren zijn van de coronapandemie mee.

Aanpak

In drie deelprojecten kijken we naar de impact die grootschalige overstromingen kunnen hebben op onze gezondheidszorg. Het gaat om de uitdagingen die tijdens crisissituaties kunnen ontstaan door een snelle toename van het aantal patiënten tijdens de crisis, alsook de gezondheidseffecten op de langere termijn. Dit doen we op grond van informatie en evaluaties van echte overstromingen (bijvoorbeeld Limburg, New Orleans). We simuleren scenario’s voor mogelijke overstromingen van Zuid-Holland. We zetten een eerste stap naar een systeem dat real-time de patiëntenstromen, beschikbaar personeel en infrastructuur in kaart brengt. Daarnaast onderzoeken we welke maatregelen en interventies de meeste impact hebben tijdens bepaalde scenario’s. Daarbij besteden we aandacht aan een besluitvormingsstructuur die samenwerking tussen actoren ondersteunt.

Met onze stakeholders verwerken we de resultaten van de deelprojecten in een serious game. Met behulp van deze serious game kunnen bestuurders en mensen in het veld worden voorbereid op het nemen van adequate beslissingen in een crisissituatie tijdens watersnood.