Disaster impact and response

Paraatheid voor rampen is essentieel voor een deltastad als Rotterdam. Omdat de stad in een delta ligt, loopt zij bij een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering het risico van overstroming. Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft werken aan het beoordelen van de kwetsbaarheid van de stad en de verschillende kritische systemen, zoals vervoer, energie en gezondheidszorg, in het geval van overstroming. Bas Jonkman, Professor Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, legt uit: “In het Pandemic and Disaster Preparedness Center ontwikkelen we kennis over de wijze waarop een stad zodanig moet worden ontwikkeld dat deze goed beschermd is en goed is voorbereid op huidige en toekomstige dreigingen. Een onderdeel van ons onderzoek heeft betrekking op hoe steden tijdens een ramp kunnen worden geëvacueerd en hoe een ononderbroken gezondheidszorg kan worden gewaarborgd.”

Samenwerking binnen het PDPC is essentieel omdat ook dreigingen op de lange termijn in beschouwing moeten worden genomen. Waterrijke natuurgebieden en stedelijke waterlichamen kunnen de muggenpopulatie doen toenemen als de temperaturen in de toekomst stijgen, wat het risico op door muggen verspreide infectieziekten vergroot.

In het PDPC ontwikkelen we kennis over de wijze waarop een stad zodanig moet worden ontwikkeld dat deze goed beschermd is en goed is voorbereid op huidige en toekomstige dreigingen.

Bas Jonkman

TU Delft

Professor of Integral Hydraulic Engineering