PDPC

Pandemic and Disaster Preparedness Center

Door effectieve rampenpreventie, paraatheid en herstelmanagement zullen we samen risico’s verminderen en veerkracht bevorderen.

Toon meer

Over

De TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de krachten gebundeld in het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC).

Het PDPC wil de samenleving voorbereiden op toekomstige rampen en pandemieën. Door effectieve rampenpreventie, paraatheid en herstelmaatregelen zullen we de kwetsbaarheden en risico’s verminderen en veerkracht vergroten. Daarvoor is de convergentie van de technische, medische en sociale wetenschappen essentieel.

Meer weten over het PDPC, onze huidige onderzoeksprojecten en de PDPC Academy? Download onze folder.

Lees meer

Frontrunners

De frontrunnerprojecten zijn onze eerste officiële onderzoeksprojecten. Experts uit diverse disciplines werken samen om kennis te ontwikkelen over rampen en pandemieën en de daaraan gerelateerde sociale problemen.

Lees meer

Vacatures

Het PDPC wil de samenleving voorbereiden op toekomstige pandemieën en rampen. Kijk vooral naar onze huidige carrièremogelijkheden als je wil bijdragen aan deze missie.

Lees meer

De PDPC Academy

De PDPC Academy wil de expertise en filosofie van het PDPC katalyseren, verbinden en delen door kennisoverdracht, onderwijs en een academische werkplaats.

Lees meer

Evenementen

Get in touch!

Mocht u vragen hebben over het PDPC, neem dan vooral contact met ons op.