Onderzoek naar Jongerenparticipatie: Perspectieven van alle betrokkenen begrijpen

Postdoc Irene Fierloos en het Ambitieproject binnen Healthy Start

Begin maart is Irene Fierloos gestart als Postdoc onderzoeker binnen Healthy Start. Tijdens dit twee jaar durende project zal zij zich focussen op jongerenparticipatie in gemeentelijk beleid. Samen met onder andere Arwin van Buuren en Lysanne te Brinke zal zij onderzoeken hoe jongeren hun stem willen laten horen in gemeentelijk beleid, hoe een diverse groep jongeren kan worden bereikt en wat maakt dat jongeren zich echt gehoord voelen.

Binnen het ambitieproject ‘Betrokkenheid en participatie van jongeren‘ hopen de onderzoekers via een ontwerpgericht onderzoek op zoek te gaan naar de kern van het vraagstuk en een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. Irene heeft onlangs haar PhD afgerond bij het Erasmus MC op de afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg. Zij onderzocht hoe ervaren sociale steun en eenzaamheid samenhangen met gezondheid en welzijn in verschillende levensfasen.

Wat maakt Healthy Start de plek om dit onderzoek uit te voeren?
“Binnen Healthy Start wil ik graag aan de slag met een ontwerpgericht onderzoek omdat ik de vertaalslag naar de praktijk heel erg belangrijk vind. Voordat ik aan mijn PhD begon werkte ik aan een project voor de gemeente Utrecht waar we via design thinking onderzochten hoe eenzaamheid onder senioren in de Utrechtse binnenstad verminderd kon worden. Door de gesprekken met bewoners kwamen we erachter dat het voor hen veel meer ging over een gebrek aan contact tussen jongere en oudere generaties. In co-creatie kwamen buurtbewoners en sociaal werkers met het concept van een verhalenjacht, vanuit het idee dat verhalen verbinden. Bewoners hebben zelf verhalen geschreven en die verstopt in hun straat. Door het zoeken naar en lezen van elkaars verhalen kwamen bewoners met elkaar in verbinding. Het was een mooi experiment en dit hebben we vervolgens vertaald in een aantal beleidsadviezen. Het leren door te doen sprak mij enorm aan. Ik vond die methode echt heel inspirerend, dus dat was ook een van de redenen voor mij om op deze functie te solliciteren, waarbij er via reframing en design thinking samen met jongeren, jongerenwerkers en beleidsmakers aan dit vraagstuk wordt gewerkt.”

Jongeren zélf betrekken bij het ambitieproject Jongerenparticipatie
“Ik vind het heel belangrijk dat jongeren echt hun stem kunnen laten horen. Dit kan een positieve invloed hebben op het welzijn van jongeren en kan ervoor zorgen dat beleid beter aansluit bij wat jongeren nodig hebben. Het is heel belangrijk dat de input van jongeren echt gebruikt wordt. Om die reden willen we ook graag inzicht in krijgen in de beleidskant. We willen in het ambitieproject voorkomen dat we nu jongeren bereiken en zij deelnemen, maar zich nog steeds niet gehoord voelen. Dat is echt een thema waar we iets mee willen. Het eerste jaar besteden we aan het goed begrijpen van de perspectieven, zowel van jongeren, jongerenwerkers als van beleidsmedewerkers bij de gemeente, om te kijken wat participatie voor jongeren betekent, hoe ze actief zouden willen zijn en wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente. We gaan hierbij op zoek naar de onderliggende thema’s. In het tweede jaar nodigen we jongeren, jongerenwerkers en beleidsmakers uit om zelf aan de slag met deze inzichten. Ze kiezen samen een focus en ontwikkelen en testen een aanpak om jongerenparticipatie te verbeteren.”

Ruimte voor leren en innoveren bij Healthy Start
“Ik denk dat het heel waardevol is dat Healthy Start in ieder project de verbinding probeert te leggen tussen wetenschap en praktijk en dat we daar met elkaar ook lerende in zijn met elkaar. We kunnen veel ervaringen uitwisselen om daar nieuwe stappen in te zetten en beter te leren hoe je dit goed doet. Die samenwerking is voor mij wel echt een hele duidelijke meerwaarde.”


Healthy Start onderzoeker en Postdoc Irene Fierloos