NWO subsidie voor Modder Matters!

Modder Matters! is een etnografische verkenning van de sociaal-ecologische implicaties van modder na een natuurramp. Van de NWO krijgt het de SGW Open Competitie subsidie. Dr. Irene van Oorschot, Departement Bestuurskunde en Sociologie aan de EUR is aanvrager en postdoc Annelies Kuijpers is betrokken als uitvoerend onderzoeker.

In 2021 overstroomde de Geul. Modders Matters! onderzoekt hoe rivierslib de lokale ecologie en sociale omgeving van de Geul heeft geïnformeerd, getransformeerd en gedeformeerd. Van Oorschot en Kuijpers hopen zo een beter begrip te ontwikkelen van de manier waarop natuurrampen ingrijpen in zowel menselijke als meer-dan-alleen menselijke relaties. Op die manier levert deze studie kennis op die beleidsmakers en andere stakeholders helpt om beter voorbereid te zijn op toekomstige natuurrampen in Nederland en daarbuiten.

Lees meer.