Minister Kuipers ontvangt Generation Care

Het winnende team van de Battle of the Minds Hackathon licht hun oplossing verder toe aan minister Kuipers

Afgelopen zomer organiseerde Convergence Health & Technology de Battle of the Minds Hackathon. Minister Kuipers daagde acht teams van beginnende, middelbare en late onderzoekers uit om de problemen van onze gezondheidszorg op te lossen: ‘De grootste uitdaging is om de gezondheidszorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden.’

Team ‘The Outsiders’ pitchte de winnende oplossing tijdens de Battle of the Minds. Na een half jaar uitwerken van hun oplossing ‘Generation Care’ mochten ze deze verder toelichten aan minister Kuipers. ‘Ik ben erg benieuwd hoe dit plan zich ontwikkelt. Veel dank aan het team voor de inzet en de mooie presentatie vandaag!’

Generation Care leidt de weg naar een nieuw gezondheidsdenken.

Generation Care

‘The Outsiders’ team bestaat uit Elisabeth Rieff, Tingting Wang, Matthijs Netten, Timothy Houtman, Teddy Vijfvinkel en Jeffrey Sweeney. Zij kregen de opdracht om na te denken over het in stand houden van een hoogwaardige, betaalbare, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg voor een vergrijzende bevolking met een beperkte beroepsbevolking. Met Generation Care voegen zij de dimensie van zelfredzaamheid toe en creëren zij een richtinggevend kader voor een gezonde en zorgzame samenleving. Zij verbreden de traditionele biomedische visie op gezondheidszorg door sociale en gedragsaspecten op te nemen en erkennen dat gezondheid een continu dynamisch proces is dat wordt beïnvloed door context en sociaal kapitaal.

Interventie in kaart brengen

Het team over Generation Care: “Wij brengen elke interventie in kaart aan de hand van hoe deze alle leden van de samenleving helpt gezonder of zelfredzamer te worden, of beide, waardoor onderzoekers, behandelaars en belangrijke stakeholders zoals zorgverzekeraars een gemeenschappelijk doel krijgen.

Gezondheidszorg is een individuele verantwoordelijkheid en, in de eerste plaats, een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel. Het Generation Care kader helpt bij het vinden van tegenmaatregelen tegen krachten die persoonlijke gezondheid en zelfredzaamheid belemmeren, zoals ongelijkheid en sociaal isolement. Het richt zich op de impact van medische interventies en preventieve oplossingen, maar ook op sociaal beleid – van een app voor medicatieherinneringen tot Convergence vlaggenschepen en van gezondheidszorgprogramma’s tot onderwijshervormingen.

Wij zien ons kader als een digitaal instrument dat wordt gebruikt om de status van individuen, gemeenschappen en de samenleving te monitoren en een cultuur van informele zorg te bevorderen. Er zijn geen snelle oplossingen; er is een generatie nodig om een gezonde en zorgzame samenleving op te bouwen. Generation Care leidt de weg naar een nieuwe gezondheidsmentaliteit.