Lunch workshop Jong Erasmus MC: “Wat is Convergence?”

Wat is Convergence? En hoe draagt het bij aan onderzoek en werkzaamheden binnen het Erasmus MC? Op woensdag 21 juni kwam een aantal leden van Jong Erasmus MC samen in het Sophia Kinderziekenhuis voor een antwoord op die vragen. Tijdens een interactieve workshop van Maarten Frens, voorzitter van de Health & Technology management board, ondervonden deelnemers aan den lijve hoe Convergence met een interdisciplinaire aanpak aan maatschappelijke uitdagingen werkt.

Het gros van de deelnemers, dat varieerde van medische professionals tot HR-adviseurs en allround facilitair medewerkers, had zich uit nieuwsgierigheid aangemeld voor de workshop. Vaak hadden ze wel van Convergence gehoord, waren ze langs de Convergence Square gelopen of hadden ze vaker meegedaan aan evenementen van Jong Erasmus MC. Wat hun achtergrond en beweegredenen ook waren, hun interesse voor het reilen en zeilen van het ziekenhuis verbond hen onderling. Maar tot nu toe bleef Convergence voor velen slechts een abstract concept.

Convergence onderzoek met praktische voorbeelden

Die abstractie werd concreter toen Frens de deelnemers verzocht om aan de hand van een mentimeter na te denken over de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. Daar kwamen veel antwoorden op, van de toenemende druk van pandemieën tot het gebruik van kunstmatige intelligentie. Opvallend was dat de antwoorden in hun totaliteit een goede weerspiegeling van vier belangrijke Convergence research thema’s waren: Scarcity, Glocal Health Risks, Inequality en Tech & Health development.

Vervolgens zette Frens de groep aan het werk om gezamenlijk te discussiëren over oplossingen voor een complex probleem: het personeelstekort in de zorg. Men verwacht immers dat dit tekort de komende jaren toe zal blijven nemen. Ook bij deze opdracht kwamen deelnemers met veel verschillende oplossingen. Waar de één meteen begon over de inzet van technologische ontwikkelingen in het ziekenhuis, of medische interventies voor ziektepreventie, stelde een ander voor om de arbeidsvoorwaarden van personeel te verbeteren, om werken in de gezondheidszorg zo aantrekkelijker te maken.

Deze praktische voorbeelden lieten de groep zien waarom het belangrijk is dat mensen vanuit verschillende perspectieven en met een interdisciplinaire aanpak naar dit soort problemen en oplossingen kijken. Daardoor kregen ze een goed beeld van de eigenschappen die bij typisch Convergence onderzoek passen.

Frens vervolgde zijn presentatie met meer informatie over hoe de TU Delft, Erasmus MC en de Erasmus Universiteit samenwerken binnen Convergence. Zo besprak hij de Convergence programma’s (Resilient Delta, Health & Technology, AI, Data & Digitalisation, Pandemic & Disaster Preparedness Center and Healthy Start) en ging hij in op de verschillende Health & Tech flagships. Uiteindelijk liepen alle deelnemers naar buiten met een beter idee van het belang van Convergence – en hoe onderzoekers binnen Convergence aan een gezamenlijk doel werken; het bijdragen aan oplossingen voor grote en urgente maatschappelijke problemen.

Jong Erasmus MC

De workshop – en de royale gratis lunch – werden geïnitieerd en verzorgd door Jong Erasmus MC. Dit is een speciaal netwerk binnen Erasmus MC dat gericht is op het verbinden van allerlei jonge Erasmus MC medewerkers. Door een gezamenlijke nieuwsbrief en regelmatige evenementen, kunnen Jong Erasmus MC leden op de hoogte blijven van alles wat zich binnen en buiten het ziekenhuis afspeelt en elkaar bovendien in het echt ontmoeten.

Meer weten? Blijf op de hoogte via deze link