Leren van een Crisis – Aviaire Influenza

Terugkijkend naar 17 april 2024 heeft PDPC een dynamische simulatie uitgevoerd van Aviaire Influenza in Nederland. Het scenario toonde een variant van het hoogpathogene Aviaire Influenza virus dat zich via varkens verspreidde, met aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. De deelnemers, een interdisciplinair team van wetenschappers uit de biomedische (diergeneeskunde en menswetenschappen), sociale en economische wetenschappen, begonnen met het verkennen van de ontwikkeling van interdisciplinair advies dat cruciaal is voor het doorstaan van dergelijke crises.

Gedurende de dag kwamen biomedische, sociale en economische experts aanvankelijk onafhankelijk van elkaar met hun adviezen, in lijn met het gangbare bestuurlijke kader voor wetenschappelijke advisering tijdens uitbraken in Nederland. Naarmate de dag vorderde, kwamen interdisciplinaire groepen samen om een integraal advies te formuleren. Opmerkelijk genoeg kwamen de meeste groepen met een uitgebreide reeks aanbevelingen om de uitdagingen van het scenario aan te pakken.

Het was duidelijk dat verschillende disciplines inzichten naar voren brachten die ze uit hun eigen sectoren hadden gehaald, geïnformeerd door lessen uit eerdere ervaringen, bijvoorbeeld met uitbraken in de veeteelt, menselijke gezondheidscrises en de sociale gevolgen van maatregelen zoals COVID-gerelateerde sluitingen van scholen. Deze verschillende achtergronden beïnvloedden niet alleen de waarden en prioriteiten die benadrukt werden, maar kleurden de discussies ook met discipline-specifieke vocabulaires. In het algemeen kwam het bevorderen van een open dialoog en het cultiveren van nieuwsgierigheid naar alternatieve disciplinaire perspectieven naar voren als belangrijke factoren voor het bereiken van integraal advies.

Aan het einde van de simulatie waardeerden de deelnemers de ervaring als een waardevolle voorbereiding op een nationale crisis als zoals een uitbraak van Avaire Influenza. Er was een gezamenlijk enthousiasme om benaderingen voor geïntegreerde advisering verder te verfijnen. De reis gaat verder, met meer mogelijkheden in het verschiet om ons beter voor te bereiden op de uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Op 24 mei houden we een tweede simulatiedag die zich ook richt op Aviaire Influenza, maar dan kijken we naar een scenario dat de overdracht van mens op mens bespreekt.

Dit initiatief bouwt voort op het evenement ‘Leren van een Crisis’ van vorig jaar. Lees voor meer informatie het volledige verslag here.