Lancering van Citizens and Society in the Energy Transition (CaSET) Lab

Op 4 oktober is het nieuwe Citizens and Society in the Energy Transition (CaSET) Lab gelanceerd. Het CaSET Lab onderzoekt de ethische, juridische en maatschappelijke implicaties van de rol van AI in het toekomstige energiesysteem en de transitie naar deze toekomst, en is een initiatief van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

AI wordt gezien als de sleuteltechnologie die ons in staat stelt om te gaan met de daaruit voortvloeiende complexiteit. Als ethische, juridische en sociale aspecten (ELSA) echter niet worden meegenomen, zijn er risico’s verbonden aan de bescherming van de belangen van burgers en de samenleving. Deze risico’s, die voortkomen uit besluitvorming met en uit algoritmen en data, zijn geconcentreerd op drie cruciale gebieden: de betrouwbaarheid van AI, energie(on)rechtvaardigheid en eerlijke marktontwerpen.

De maatschappelijke impact die wordt nagestreefd is een betrouwbaar, rechtvaardig en eerlijk energiesysteem in Nederland in 2030. CaSET identificeert en deelt de kritische kennis voor het ontwerp van dergelijke systemen. Een breed scala aan maatschappelijke belanghebbenden werkt samen om het doel van het lab te bereiken. Het laboratorium koppelt drie levende laboratoriumruimtes, één voor elke kritieke ruimte, om de mogelijkheid te bieden voor experimenten en het testen van schaalbaarheid en generaliseerbaarheid.

De plannen voor het laboratorium vereisen meerdere projecten in een eerste periode van zes jaar. Deze projecten worden verdeeld over de drie labzalen. Het eerste project, over energierechtvaardigheid (als onderdeel van het JustETrans KIC-project), zal energierechtvaardigheid conceptualiseren en operationaliseren voor participatieve modellering en beheer van de energie-infrastructuur.

De energietransitie legt de complexiteit van ons energiesysteem bloot. Een toekomstig systeem moet ‘vergroenen’ om duurzaam te worden – terwijl de elektriciteitsproductie en -consumptie te allen tijde in evenwicht blijven. De digitalisering van energiesystemen is enorm toegenomen, evenals de beschikbaarheid van data. Hierdoor kunnen we AI inzetten om de energietransitie aanzienlijk te versnellen. Het CaSET Lab maakt deel uit van onze activiteiten in het kader van AI for Energy en de universiteitsbrede activiteiten van het TU Delft AI Initiative.

Contact

Persvoorlichter Digitale Samenleving TU Delft: Pauline Bijster, H.P.Bijster@tudelft.nl of 06 484 210 89

Labmanager: Dr. N. (Neil) Yorke-Smith, n.yorke-smith@tudelft.nl

Bezoek de website: https://www.tudelft.nl/caset-elsa-ai-lab