Lancering Twee Nieuwe Convergence AI Labs

Het Convergence-programma AI, Data & Digitalisation kondigt met trots de lancering aan van twee Convergence AI Labs. Het ene lab zal zich richten op generatieve AI voor sociale empowerment en het andere op immersieve technologieën.

Het Convergence-programma AI, Data & Digitalisation kondigt met trots de lancering aan van twee Convergence AI Labs. Het ene lab zal zich richten op generatieve AI voor sociale empowerment en het andere op immersieve technologieën. In de twee labs bundelen onderzoekers van de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun krachten in hun onderzoek.

Feminist Generative AI Lab

Het Feminist Genative AI Lab is een gezamenlijk onderzoekslaboratorium gevestigd aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Lab verricht baanbrekend onderzoek op het snijvlak van generatieve AI, design en datafeminisme. Het laboratorium erkent de recente ontwikkelingen in generatieve AI-technologie en de wijdverbreide impact ervan en behandelt de ethische uitdagingen en kansen die inherent zijn aan dit transformatieve veld door een theoretisch-feministische lens. Een feministische benadering van technologie gaat verder dan gender. In grote lijnen is het een benadering die streeft naar minder dominante alternatieven, verder denkt dan binaire tegenstellingen en pluralisme en verschil omarmt.

“Het overkoepelende doel van het laboratorium is om discriminatie te verminderen en ervoor te zorgen dat AI-systemen actief bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en sociale rechtvaardigheid, vooral binnen de context van sociale media en het internet. Het laboratorium zal de impact van genAI-systemen op gemarginaliseerde gemeenschappen kritisch onderzoeken, met bijzondere aandacht voor kwesties die verband houden met algoritmische vooroordelen, representatie en machtsdynamiek.”

Lab Directors and team:

Dr. Sara Colombo (Co-Director), Assistant Professor in Designing responsible AI at the Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft. Dr. Colombo’s research explores innovative approaches for the ethical design of AI applications and the critical examination of their societal impact. Her work involves engaging communities in envisioning AI futures with an emphasis on inclusivity and a participatory approach.

Dr. Francisca Grommé (Co-Director), Assistant Professor in Digitalisation in Work and Society at the EUR department of Sociology, and AIPact TopTalent Research fellow. As an ‘ethnographer of data and AI’ she follows these technologies across different domains of work to understand how they affect marginalized groups, social justice, governance arrangements and the quality of work.

Prof. Dr. Alessandro Bozzon – Professor of Human-Centred AI, Delft University of Technology

Prof. Dr. Claartje ter Hoeven – Professor of Organizational dynamics in the digital society, Erasmus University Rotterdam

Lees hier alle informatie over het Feminist Generative AI Lab

PhD in Co-envisioning Feminist Generative AI Futures

PhD in Detecting and Mitigating Bias in Social Interactions though Generative AI

Immersive Technology Lab

Immersive technology, zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR), kunnen de manier transformeren waarop we waarnemen, omgaan met en communiceren met de wereld en met elkaar.

“Met het Immersive Technology Lab willen we helpen meer potentieel van immersieve technologieën te ontsluiten, door fundamentele vragen en innovatieve toepassingscontexten te verkennen. Ons doel is om inzichten te verwerven die algemeen toepasbaar zijn en tegelijkertijd te kiezen voor concrete uitkomsten die op dit domein het verschil kunnen maken. Op deze manier willen we een basis leggen voor de lange termijn effectiviteit en duurzaamheid van het lab. Dit vereist een multidisciplinaire opzet, mogelijk gemaakt door de samenwerking van onderzoekers van Erasmus en Delft, die een breed spectrum aan expertise bestrijken.”

Prof. Dr. Ting Li – Professor of Digital Business, Rotterdam School of Management

Prof. Dr. Elmar Eisemann – Professor of Computer Graphics and Visualization, Delft University of Technology

Over Convergence

TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum bundelen hun krachten in Convergentie. De urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines worden overschreden om nieuwe perspectieven en oplossingen te creëren. In die geest heeft het Convergentieprogramma AI, Data & Digitalisering een reeks onderwijsprojecten en innovatiecentra gelanceerd in verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen om het regionale economische en wetenschappelijke AI-ecosysteem te versterken en een impuls te geven aan ontwikkelingen en innovaties ‘in’ en ‘met’ AI richting de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen.

Volg onze kanalen voor meer informatie over de nieuwe Convergence AI Labs! Werving PhD-kandidaten is gestart!